Δίωρη στάση εργασίας στην ΚΕΔΙΠΕΣ 

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου. 

Αυτούσια ανακοίνωση της ΕΤΥΚ: 

"Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, στις 21/2/2019 πραγματοποιήθηκαν οι Επαρχιακές Γενικές Συνελεύσεις των μελών μας στην ΚΕΔΙΠΕΣ κατά τις οποίες οι συνάδελφοι εξουσιοδότησαν ΟΜΟΦΩΝΑ την Οργάνωσή μας για να προχωρήσει στη λήψη μέτρων, μη αποκλειομένης και της απεργίας, σε περίπτωση που η Διεύθυνση της Εταιρείας δεν εφαρμόσει τις υφιστάμενες συμφωνίες:

-           Αποκατάσταση των μειώσεων στους μισθούς και στα ωφελήματα

-           Μη παραχώρηση της ετήσιας προσαύξησης και της ΑΤΑ.

Έχουμε ήδη ενημερώσει τη Διοίκηση της Εταιρείας για τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και την έχουμε καλέσει να τερματίσει τις εξόφθαλμες αυτές παραβιάσεις των υφιστάμενων συμφωνιών.

Τα τελευταία χρόνια, οι συνάδελφοι έχουν συνειδητά κάνει τεράστιες θυσίες προκειμένου να στηρίξουν τον εργοδότη τους (μειώσεις μισθών και ωφελημάτων, παγοποιήσεις προσαυξήσεων και ΑΤΑ κ.α.) και οι Διοικήσεις όφειλαν, ως ελάχιστη αναγνώριση για τις προσπάθειές τους αυτές, τουλάχιστον να τηρούν πιστά τις υφιστάμενες συμφωνίες. 

Η πιστή τήρηση των υφιστάμενων συμφωνιών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συνομολόγηση μιας νέας συμφωνίας.

Γι’ αυτό και η Οργάνωσή μας, σε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις για ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης, έχει ξεκαθαρίσει προς την εργοδοτική πλευρά, ότι πριν από ΟΛΑ πρέπει να εφαρμόσει πλήρως τις υφιστάμενες συμφωνίες.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, οι παραβιάσεις των υφιστάμενων συμφωνιών συνεχίζουν να υφίστανται γι’αυτό και η Οργάνωσή μας είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης των Γενικών Συνελεύσεων.

Ως εκ τούτου, καλούμε όλους τους συναδέλφους της ΚΕΔΙΠΕΣ, την Τετάρτη 20/3/2019, σε προειδοποιητική ΔΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από τις 13:00 μέχρι τις 15:00.

Θέλουμε ακόμα μια φορά να τονίσουμε, ότι πάντοτε για την Οργάνωσή μας, η λήψη απεργιακών μέτρων, αποτελούσε το ύστατο μέσο για την προστασία των δικαιωμάτων των συναδέλφων και των εργασιακών θεσμών, και ουδέποτε ήταν αυτοσκοπός.

Ευχόμαστε ότι, έστω και την υστάτη, η εργοδοτική πλευρά θα τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις για να αποφευχθούν οι άσκοπες και επιζήμιες αντιπαραθέσεις, θα επικρατήσει η λογική και η καλόπιστη προσέγγιση και τα προβλήματα θα επιλυθούν για το καλό των συναδέλφων και της Εταιρείας. Αν δεν ανταποκριθεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα".