Αυστηρότερα τα κριτήρια για χορήγηση στεγαστικού δανείου

Ποια τα κριτήρια για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά.

Τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά στην Κύπρο γίνονταν αυστηρότερα από το τρίτο τρίμηνο του 2011 μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2014. Από το πρώτο τρίμηνο του 2015, τα συγκεκριμένα κριτήρια συνεχίζουν να παραμένουν κατά βάση αμετάβλητα.

Όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητοι κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Ταυτόχρονα, οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητοι, αν και σημειώθηκε μικρή μείωση του περιθωρίου των τραπεζών για συνήθη δάνεια, λόγω κυρίως της άσκησης πιέσεων από τον ανταγωνισμό.

Όσον αφορά τις προσδοκίες των τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο του 2019, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα στην Κύπρο. Στη ζώνη του ευρώ, τα κριτήρια χορήγησης προς νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018 (μετά από, κατά μέσο όρο, χαλάρωση των εν λόγω κριτηρίων από το 2014 μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2018), ενώ αναμένεται να γίνουν ελαφρώς αυστηρότερα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά Μετά την κρίση του 2013, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια καταγράφει συνεχόμενες αυξήσεις. 

Η αύξηση που καταγράφηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ήταν μικρότερη από ότι αναμενόταν από τις τράπεζες το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά και χαμηλότερη από την αύξηση που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρουσιάζει τάση επιβράδυνσης από το τρίτο τρίμηνο του 2018.

Διαβάστε ακόμα: Ζητούν δάνεια οι Κύπριοι 

Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά ήταν, όπως και το προηγούμενο τρίμηνο, η συνεχής αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων και οι καλύτερες προοπτικές της αγοράς κατοικιών.

Επιπλέον, η αναδιάρθρωση και αναδιαπραγμάτευση χρέους είχε επίσης θετική επίδραση στην αύξηση της ζήτησης στεγαστικών δανείων. Σε γενικές γραμμές, η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, η συνεπακόλουθη μείωση της ανεργίας και η μικρή αύξηση στους μισθούς φαίνεται να συνεχίζουν να στηρίζουν την αύξηση στις επενδύσεις για στεγαστικούς σκοπούς.

Σημειώνεται ότι, για το πρώτο τρίμηνο του 2019 οι τράπεζες στην Κύπρο αναμένουν περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά. Όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, ενώ οι τράπεζες στη ζώνη του ευρώ αναμένουν επίσης περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά κατά το επόμενο τρίμηνο.

Κριτήρια για τη χορήγηση καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς νοικοκυριά

Όπως και στην περίπτωση χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς, τα κριτήρια χορήγησης καταναλωτικών και λοιπών δανείων στην Κύπρο παρέμειναν αμετάβλητα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, όπως αναμενόταν με βάση και τις προσδοκίες των τραπεζών το προηγούμενο τρίμηνο.

Όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με τα κριτήρια χορήγησης καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητοι, παρά τη γενική θετική οικονομική κατάσταση και προοπτικές της οικονομίας.

Διαβάστε ακόμα: Μεγάλη ζήτηση δανείων από τις κυπριακές επιχειρήσεις

Οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης καταναλωτικών και λοιπών δανείων παρέμειναν επίσης αμετάβλητοι. Οι τράπεζες στην Κύπρο αναμένουν ότι τα κριτήρια χορήγησης καταναλωτικών και λοιπών δανείων θα παραμείνουν αμετάβλητα το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων από τις τράπεζες προς τα νοικοκυριά για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς στη ζώνη του ευρώ έγιναν ελαφρώς αυστηρότερα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 αναμένεται να παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητα.

Ζήτηση για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια από νοικοκυριά

Η καθαρή ζήτηση καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο κατέγραψε αύξηση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, σε μικρότερο όμως βαθμό από ότι αναμενόταν από τις τράπεζες το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρουσιάζει τάση επιβράδυνσης από το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης για αυτή την κατηγορία δανείων, ήταν η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων, οι αυξημένες δαπάνες για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών καθώς και η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Όσον αφορά τις προσδοκίες για το πρώτο τρίμηνο του 2019, η καθαρή ζήτηση των καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά στην Κύπρο αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω αύξηση. Στη ζώνη του ευρώ, η ζήτηση για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια από νοικοκυριά στεγαστικά δάνεια σημείωσε επίσης αύξηση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, ενώ η καθαρή ζήτηση των καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019.