Ελληνική Τράπεζα: Το Περιβάλλον και η Κοινωνία στον πυρήνα της στρατηγικής μας

Η Ελληνική Τράπεζα έχει εκδώσει πολιτική ESG και πολιτική βιώσιμου δανεισμού ενώ η στροφή στην ψηφιοποίηση συνεχίζεται, με το 90% των συνολικών συναλλαγών να διεκπεραιώνεται ψηφιακά

Η πράσινη φιλοσοφία της Ελληνικής Τράπεζας δεν περιορίζεται σε δηλώσεις και υποχρεωτικές κατευθύνσεις. Με έμπρακτη δράση και προσφορά προς την κοινωνία και το περιβάλλον, η Ελληνική Τράπεζα δίνει έμφαση στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών και στη στήριξη «πράσινων» πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων. Αντιλαμβανόμενη τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών και της κοινωνίας ευρύτερα αλλά και επιδιώκοντας μια Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Ελληνική Τράπεζα συμβάλλει με τον δικό της τρόπο στη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Η στρατηγική της Τράπεζας προστάζει όπως η περιβαλλοντική συνείδηση ενσωματωθεί σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της, τόσο εσωτερικά όσο και των πελατών της. Προς αυτή την κατεύθυνση, υιοθετεί βιώσιμες πρακτικές λειτουργίας, χρηματοδοτεί «πράσινες» επιχειρήσεις και συμμετέχει σε πράσινες πρωτοβουλίες.

Θεωρώντας ότι η ανάπτυξη του Ομίλου περνά μέσα από την ευημερία της κοινωνίας και την προστασία του περιβάλλοντος, η Τράπεζα υιοθέτησε μια στρατηγική προσέγγιση για τη βιωσιμότητα και τα θέματα ESG ενώ έχει δημιουργηθεί και εξειδικευμένη ομάδα για θέματα βιωσιμότητας και ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Καθοριστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση της στρατηγικής ESG ήταν οι ευρωπαϊκές και τοπικές στρατηγικές, το ανταγωνιστικό περιβάλλον, το εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο και η ανάλυση ουσιαστικότητας. Ως αποτέλεσμα, η στρατηγική ESG στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

 1) Μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα

 2) Εργατικό δυναμικό του μέλλοντος

3) Ανθεκτικότητα και απόδοση

4) Βιώσιμο οικοσύστημα

ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ

Η Ελληνική Τράπεζα εστιάζει στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, μέσω του σχεδιασμού των κτηριακών της εγκαταστάσεων και με την εφαρμογή συστημάτων που προωθούν τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και της παραγωγής ρύπων, μέσα από τις δραστηριότητές της. Σύμφωνα με την Έκθεση Βιωσιμότητας του 2022, ο Όμιλος μείωσε σε ετήσια βάση την κατανάλωση ηλεκτρισμού κατά 8,6% (σύνολο kWh), τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ) (Πεδίο 1) κατά 15,6% και τις εκπομπές ΑΘ (Πεδίο 2) κατά 11%. Πλέον, στόχος για το 2030 είναι η μείωση των εκπομπών ΑΘ Πεδίο 1 και 2 κατά 55%.

Την ίδια στιγμή, είναι η πρώτη Τράπεζα στην Κύπρο που εντάχθηκε στο Priceless Planet Coalition, μια περιβαλλοντική πρωτοβουλία υπό την αιγίδα της Mastercard, στην οποία συμμετέχουν κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο, με στόχο τον συντονισμό των περιβαλλοντικών τους δράσεων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Ελληνική Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση των οικολογικών καρτών Mastercard, χρησιμοποιώντας υλικά από τον Κατάλογο Βιώσιμων Υλικών της Mastercard και συγκεκριμένα ένα βιοδιασπώμενο και φιλικό προς το περιβάλλον υλικό, για την παραγωγή του οποίου απαιτείται 82% λιγότερο PVC. Η ίδια πράσινη πρακτική εφαρμόζεται και στις κάρτες Visa. Επιπλέον, παροτρύνει τους πελάτες της να λαμβάνουν τις καταστάσεις των λογαριασμών τους σε ηλεκτρονική μορφή, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση χαρτιού.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, την περασμένη χρονιά πραγματοποιήθηκαν 458 ώρες εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα ESG και σε θέματα κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Η Ελληνική Τράπεζα προσφέρει απασχόληση και ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε περίπου 2.000 άτομα. Το σύστημα αξιολόγησης έχει αναβαθμιστεί, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των μελών του προσωπικού, την αναγνώριση της συνεισφοράς τους και την εστίαση στις εταιρικές αξίες. Τα προγράμματα HB Skill Development Lab και Credit Academy εστιάζουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης και εμπειρίας του πελάτη.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

Στα πλαίσια της πελατοκεντρικής της στρατηγικής, η Τράπεζα χρηματοδοτεί την ανάπτυξη της οικονομίας, στηρίζοντας βιώσιμες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η Τράπεζα δανειοδοτεί μεγάλα έργα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ενώ εφαρμόζει κριτήρια αξιολόγησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρίσκων, στη διαδικασία έγκρισης νέων χρηματοδοτήσεων. Η ενισχυμένη κερδοφορία και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση αποδεικνύουν ότι η Ελληνική Τράπεζα διαθέτει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο προστατεύει τις καταθέσεις των πελατών και δημιουργεί αξία για τους μετόχους της.

Στα πλαίσια αυτού του πυλώνα, η Τράπεζα εξέδωσε πολιτική ESG και πολιτική βιώσιμου δανεισμού ενώ η στροφή στην ψηφιοποίηση συνεχίζεται, με το 90% των συνολικών συναλλαγών να διεκπεραιώνεται ψηφιακά.

ΒΙΩΣΙΜΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Την περασμένη χρονιά ο νέος πράσινος δανεισμός ανήλθε σε €177 εκατ. Η Ελληνική Τράπεζα έχει καθορίσει συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρίσκων, στη διαδικασία έγκρισης καινούργιων χρηματοδοτήσεων. Προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες με συμβουλές και κίνητρα προς τους πελάτες της, τους ενθαρρύνει να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.

H Τράπεζα προσφέρει προνομιακή τιμολόγηση, για την παραχώρηση στεγαστικών δανείων για αγορά/ανέγερση και ανακαίνιση κατοικιών ενεργειακής κλάσης Α. Επιπλέον, προσφέρει χαμηλότερο επιτόκιο, για τη χρηματοδότηση ηλεκτρικών/ υβριδικών αυτοκινήτων καθώς και έκπτωση στην ασφάλιση τέτοιων οχημάτων, μέσω της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής.

Παράλληλα, το 2022 η συνολική συνεισφορά σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις ξεπέρασε τις €500 χιλ. Η Ελληνική Τράπεζα στηρίζει το έργο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και λαμβάνει μέρος στο πρόγραμμα «Συμμαχία Ζωής». Η χορηγία της τελετής βράβευσης των Δοτών, η χορηγία του «Μήνα Λευχαιμίας», η δημιουργία Σταθμών Εγγραφής Eθελοντών Δοτών Mυελού των Οστών με προσωπική λήψη δείγματος (Self–Recruitment Stations) και η δωρεά ενός σύγχρονου μοριακού αναλυτή CFX Opus System από τη Bio-Rad στο ερευνητικό Κέντρο Παιδικού Καρκίνου του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος είναι μερικές από τις δράσεις.

Επιπλέον, η Ελληνική Τράπεζα συνεργάζεται για περισσότερα από 25 χρόνια με τον θεσμό των «Οικολογικών Σχολείων», κάνοντας την οικολογική συνείδηση μέρος της παιδείας μας. Στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, το 2023 πραγματοποιήθηκε εθελοντικός καθαρισμός της παραλίας Λένιος, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Καθαρισμού, κατά την οποία περισσότεροι από 100 εθελοντές στην ακτή και 20 στον βυθό μάζεψαν περισσότερα από 45 κιλά σκουπίδια σε λιγότερο από μια ώρα.

Η ομάδα εθελοντών της Ελληνικής Τράπεζας αναλαμβάνει διαρκώς δράσεις, με στόχο την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων και φιλανθρωπικών οργανισμών. Μάλιστα, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού βραβεύει, τα τελευταία τρία χρόνια, την Ελληνική Τράπεζα για την πρωτοβουλία #HBVolunteersChallenge, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκύπριας Εβδομάδας Εθελοντισμού. Επιπρόσθετα, στηρίζει φορείς με σημαντικό κοινωνικό έργο, όπως Hope for Children, Ίδρυμα Σοφία για τα Παιδιά, Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ, ΠΑΣΥΚΑΦ, Europa Donna, Unicef, Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, Telethon, Ερυθρός Σταυρός, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Ronald McDonald House Charities, Miniature Horse Therapy ‘‘Majestic’’, Μουσείο Παραμυθιού κ.ά.

ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

Νέα μέτρα και χαμηλότερες χρεώσεις για τις ευάλωτες ομάδες από την Ελληνική Τράπεζα

Μια νέα σειρά από ανακουφιστικά μέτρα και διευκολύνσεις για τις ευάλωτες ομάδες έλαβε πρόσφατα η Ελληνική Τράπεζα, που έρχονται να προστεθούν στην κοινωνική πολιτική που ήδη εφαρμόζει. Σε μια περίοδο έντονων οικονομικών πιέσεων και αξιολογώντας τις ανάγκες των πελατών της, η Ελληνική Τράπεζα στέκεται έμπρακτα δίπλα τους με μέτρα που στοχεύουν στη διευκόλυνσή τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.

Ειδικότερα, οι πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας άνω των 65 ετών, που δυσκολεύονται στη χρήση των εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης, από τις 2 Ιανουαρίου 2024 θα επωφελούνται από χαμηλότερες χρεώσεις για συναλλαγές στο ταμείο. Πέραν της χαμηλότερης χρέωσης που ισχύει σήμερα για αναλήψεις μετρητών στο ταμείο, θα ισχύουν χαμηλότερες χρεώσεις, και για καταθέσεις μετρητών και επιταγών αλλά και για την εξαργύρωση επιταγών στο ταμείο.

Παράλληλα, οι χαμηλοσυνταξιούχοι πελάτες, με σύνταξη κάτω των €800 το μήνα, η οποία κατατίθεται σε λογαριασμό ταμιευτηρίου της Τράπεζας, θα επωφεληθούν για έναν χρόνο από μηδενικά έξοδα διατήρησης Λογαριασμού Ταμιευτηρίου, με άμεση ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2023.

Στήριξη σε άτομα με αναπηρίες και λήπτες ΕΕΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι πελάτες με αναπηρίες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν αναλήψεις και καταθέσεις στο ταμείο, χωρίς καμία χρέωση. Ταυτόχρονα, οι λήπτες ΕΕΕ μπορούν να αποκτήσουν και να διατηρούν Λογαριασμό Basic, χωρίς καμία χρέωση. Με τη χρεωστική κάρτα του Basic, μπορούν να πραγματοποιούν όλες τις βασικές τραπεζικές συναλλαγές δωρεάν. Από το συγκεκριμένο μέτρο επωφελούνται γύρω στους 21.000 πελάτες.

Εκπαίδευση για τα δωρεάν εναλλακτικά κανάλια

Στη διάθεση των πελατών βρίσκονται στα καταστήματα οι εξειδικευμένοι λειτουργοί ‘‘meeter and greeters’’, οι οποίοι βοηθούν τους πελάτες να εξοικειωθούν με τα δωρεάν εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης.

Σημειώνεται ότι, μέσω της υπηρεσίας ‘‘Book A Meeting’’, οι πελάτες μπορούν να διευθετήσουν συνάντηση με λειτουργό εξυπηρέτησης της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω διαδικτύου είτε σε κατάστημα. Στη διάθεση των πελατών είναι και το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών, στο τηλέφωνο 8000 9999.

Δωρεάν μεταφορές SEPA ως €5000

Επιπλέον, μια πολύ σημαντική ενέργεια που επηρεάζει και θα διευκολύνει χιλιάδες πελάτες είναι και η επέκταση του ορίου δωρεάν μεταφοράς εμβασμάτων SEPA, μέσω του Online Banking, από τα €1.000 στις €5.000, με ισχύ από τις 2 Ιανουαρίου 2024. Η δωρεάν υπηρεσία ισχύει για online μεταφορές χρημάτων σε ευρώ εντός ΕΕ, και με κανονική ημερομηνία εκτέλεσης.

Δωρεάν αναλήψεις από ATM οπουδήποτε παγκοσμίως

Τέλος, τονίζεται ότι Ελληνική Τράπεζα προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν αναλήψεις μετρητών σε ευρώ από ATM οποιασδήποτε τράπεζας στον κόσμο, με τη χρήση χρεωστικής κάρτας, συνδεδεμένης με λογαριασμό Ταμιευτηρίου ή Λογαριασμό Basic της Ελληνικής Τράπεζας.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Ελληνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1976 και σήμερα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο. Παρέχει ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς και ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω των δύο θυγατρικών της (Hellenic Life και Παγκυπριακή).

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, αυξημένη ρευστότητα και μειωμένο κίνδυνο στον ισολογισμό της βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και τη μετεξέλιξη των σημαντικότερων βιομηχανιών της χώρας. Η επιτυχία της βασίζεται στην πελατοκεντρική προσέγγιση, στο ευρύ φάσμα ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει και στη χρήση προηγμένης τεχνολογίας για να προσφέρει άριστη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση στους πελάτες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Τηλ.: 8000 9999 (από Κύπρο - δωρεάν), +35722 500500 (από εξωτερικό)

E-mail: contact@hellenicbank.com

Ιστοσελίδα: https://www.hellenicbank.com

 

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΥΠΩΝ

• ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ PRICELESS PLANET COALITION

• ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ MASTERCARD - visa

• ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ

• ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

• ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟι ΚΑΘΑΡΙΣΜΟι  ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ANΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ESG

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ HB SKILL DEVELOPMENT LAB ΚΑΙ  CREDIT ACADEMY

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ

• ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

- «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΖΩΗΣ»

- ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ «ΜΗΝΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ»

- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ EΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ MΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

- ΔΩΡΕΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ CFX OPUS SYSTEM

• HOPE FOR CHILDREN

• ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

• ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑ

• ΠΑΣΥΚΑΦ

• EUROPA DONNA

• UNICEF

• TELETHON

• ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

• RONALD MCDONALD HOUSE CHARITIES

• MINIATURE HORSE THERAPY ‘‘MAJESTIC’’

• ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ

Διαβάστε επίσης: ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ: Διαχρονικά στο πλευρό της κυπριακής κοινωνίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ