Eurobank Κύπρου: Στηρίζουμε τα στεγαστικά πλάνα των πελατών μας

Στην Eurobank είμαστε σε θέση να καλύψουμε την όποια ζήτηση για νέα δάνεια και να στηρίξουμε τους πελάτες μας με εξατομικευμένα σχέδια και λύσεις προσαρμοσμένα στις προσωπικές τους ανάγκες

Το 2023 το οικονομικό σκηνικό στην Ευρώπη χαρακτηρίστηκε από ψηλό πληθωρισμό που οδήγησε στην αύξηση των επιτοκίων, με στόχο την αντιμετώπισή του. Οι πληθωριστικές πιέσεις, το γενικό επίπεδο των επιτοκίων και οι ψηλές τιμές των κατασκευαστικών υλικών επηρέασαν σημαντικά την καθαρή ζήτηση για Στεγαστικά Δάνεια εντός του 2023 στην Κύπρο, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αστάθεια στην περιοχή ήταν ένας ακόμα αρνητικός παράγοντας.

Από τις αρχές του 2024 παρατηρείται σταθεροποίηση των επιτοκίων, με τους οικονομικούς αναλυτές να αναμένουν μικρή μεν αλλά σταδιακή μείωση των επιτοκίων του ευρώ μέχρι το τέλος του 2024.

Στη Eurobank Κύπρου παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου και τις ανάγκες των πελατών και έχοντας ως σύμμαχο την ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητά μας, είμαστε σε θέση να καλύψουμε την όποια ζήτηση για νέα δάνεια και να στηρίξουμε τους πελάτες μας με εξατομικευμένα σχέδια και λύσεις προσαρμοσμένα στις προσωπικές τους ανάγκες.

Ευνοϊκότεροι όροι και εξατομικευμένες λύσεις

Συγκεκριμένα, η τράπεζα προχώρησε πρόσφατα στη διαφοροποίηση του Στεγαστικού δανείου για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, το οποίο προσφέρει ευνοϊκούς όρους που διαφοροποιούνται ανάλογα με το ύψος της συνεισφοράς του πελάτη. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις πρόνοιες του Στεγαστικού μας δανείου παρέχονται στην ιστοσελίδα της τράπεζας.

Τα αιτήματα για Στεγαστικά Δάνεια τυγχάνουν χειρισμού είτε από το τμήμα Affluent Banking είτε από το τμήμα Private Banking. Το Affluent Banking εξυπηρετεί το κομμάτι της ιδιωτικής τραπεζικής που πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ οι πελάτες του τμήματος Private Banking είναι ιδιώτες με σημαντική οικονομική επιφάνεια. Ανεξάρτητα από το τμήμα Εξυπηρέτησης, ο πελάτης λαμβάνει εξατομικευμένες υπηρεσίες τόσο σε ότ,ι αφορά χρηματοοικονομικές λύσεις για κάλυψη προσωπικών αναγκών, όπως Στεγαστικά Δάνεια και Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, όσο και για τις υπηρεσίες Διαχείρισης Περιουσίας.

Στην Eurobank Κύπρου, η αίτηση για Στεγαστικό Δάνειο γίνεται διαδικτυακά, γρήγορα και εύκολα. Όλες οι αιτήσεις τυγχάνουν άμεσου χειρισμού από τους προσωπικούς λειτουργούς Εξυπηρέτησης, οι οποίοι επικοινωνούν με τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη της αξιολόγησης του αιτήματος, προσφέροντας καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Κατά την αξιολόγηση ενός αιτήματος για Στεγαστικό Δάνειο, ο λειτουργός Εξυπηρέτησης θα λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οικονομικά δεδομένα του κάθε πελάτη, προτού προτείνει τη στεγαστική λύση που καλύπτει καλύτερα τις δικές του ανάγκες.

Πρωτοβουλίες με θετικό αντίκτυπο στα Στεγαστικά

Πέραν από τα Στεγαστικά Δάνεια που προσφέρουμε σε νέους πελάτες, στην Eurobank Κύπρου προβαίνουμε και σε πρωτοβουλίες που έχουν θετικό αντίκτυπο στα υφιστάμενα Στεγαστικά Δάνεια των πελατών μας. Είναι ενδεικτικό ότι στα μέσα του περασμένου Μαρτίου η τράπεζα, αποδεικνύοντας και έμπρακτα το διαχρονικό της ενδιαφέρον για στήριξη των κυπριακών νοικοκυριών, με την ανάληψη πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, προχώρησε σε προσωρινή μείωση του περιθωρίου στο βασικό στεγαστικό επιτόκιο της για περίοδο 12 μηνών, την οποία παρέτεινε πρόσφατα για ακόμη 6 μήνες μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2024. Επιπλέον, στα μέσα του περασμένου Μαΐου, η τράπεζα εισήγαγε πρόγραμμα επιβράβευσης των συνεπών πελατών Στεγαστικών Δανείων πρώτης κατοικίας με μείωση του επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης (0,50%) για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πέραν από τα υφιστάμενα Στεγαστικά Δάνεια, στο πρόγραμμα αυτό εντάχθηκαν και νέα Στεγαστικά Δάνεια που εκταμιεύθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και πληρούσαν τις προϋποθέσεις για ένταξη.

Η Eurobank συμμετέχει στα κυβερνητικά σχέδια

Ταυτόχρονα με τις πιο πάνω πρωτοβουλίες για στήριξη των πελατών της, η τράπεζα συμμετέχει σε όλα τα κυβερνητικά σχέδια επιδότησης επιτοκίων Στεγαστικών Δανείων. Τα σχέδια αυτά στοχεύουν στην απορρόφηση μέρους του επιτοκιακού κόστους των συνεπών πελατών οι οποίοι έλαβαν Στεγαστικά Δάνεια σε περιβάλλον ψηλών επιτοκίων, βοηθώντας έτσι ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων. Ταυτόχρονα, τα νέα κυβερνητικά σχέδια κρατικής στήριξης αναμένεται να βοηθήσουν νέα ζευγάρια να αποκτήσουν τη δική τους πρώτη κατοικία, βοηθώντας ταυτόχρονα στη διατήρηση της οικοδομικής δραστηριότητας εντός του 2024, υποστηρίζοντας έτσι ένα σημαντικό πυλώνα της οικονομίας.

Το στοίχημα των Βιώσιμων Επενδύσεων

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται ότι η ζήτηση για Βιώσιμες Επενδύσεις στην Κύπρο θα επιταχυνθεί, ακολουθώντας τη διεθνή τάση που παρατηρείται, σε μια προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της διαμόρφωσης ενός Βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Ο ρόλος των τραπεζών στον τομέα αυτό είναι καθοριστικός, καθώς καλούνται να ενσωματώσουν τα κριτήρια ESG στις αποφάσεις τους για επενδύσεις και ανάπτυξη προϊόντων, καθώς και την παροχή Βιώσιμων Χρηματοδοτήσεων, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

Ο Όμιλος της Eurobank δίνει τεράστια σημασία στις Βιώσιμες Επενδύσεις. Ενδεικτικό της σημασίας αυτής είναι πως η Eurobank Α.Ε. είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που έλαβε για δεύτερη διαδοχική χρονιά, τη σημαντική διάκριση «Best Bank for Sustainable Finance in Greece 2024», από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance, το οποίο την κατατάσσει μεταξύ των τραπεζών με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως στις Βιώσιμες Χρηματοδοτήσεις. Η νέα αυτή διάκριση υπογραμμίζει τη δέσμευση του Ομίλου της Eurobank σε βέλτιστες πρακτικές Βιωσιμότητας εστιάζοντας στη Βιώσιμη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που έχουν σχεδιαστεί, στοχεύοντας στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 28, 1075 Λευκωσία Κύπρος

Τηλ.: 22208000

www.eurobank.com.cy

info@eurobank.com.cy

Για αίτηση Στεγαστικού δανείου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά.

Διαβάστε επίσης: Τράπεζες: Για ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ