Νέο «χτύπημα» Eurobank: Αυξάνει περαιτέρω το μερίδιό της στην Ελληνική

Στις 10 Ιουνίου 2024 αγόρασε 503.934 μετοχές στην Ελληνική Τράπεζα, με συνολικό κόστος €1,29 εκ., αυξάνοντας το μερίδιό της στο 55,42%.

Η Eurobank αγόρασε επιπλέον 503.934 μετοχές στην Ελληνική Τράπεζα, με συνολικό κόστος €1,29 εκ., αυξάνοντας το μερίδιό της στο 55,42%.

Σε ανακοίνωση, αναφέρει ότι η Eurobank S.A. (“Eurobank”), θυγατρική της of Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A., ανακοίνωσε ότι στις 10 Ιουνίου 2024 αγόρασε 503.934 μετοχές στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, στην τιμή €2,56 ανά μετοχή, με συνολικό κόστος περίπου €1,29 εκ.

Η Eurobank, μετά την αγορά, κατέχει άμεσα 228.789.554 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 55,42% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Ελληνική Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται πως στις 4 Ιουνίου 2024, η Eurobank αγόρασε 31.959 μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ από επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία διαχειρίζεται η Senvest Management LLC, στην τιμή των 2,56 ευρώ ανά μετοχή και έναντι συνολικού τιμήματος €81,8 χιλ. περίπου.

Διαβάστε επίσης: Η Eurobank πλήρωσε ακόμη €81.800 και έφτασε το 55,30% στην Ελληνική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ