Αυξήθηκαν τα καθυστερημένα δάνεια - Στα ίδια επίπεδα οι ΜΕΧ

Δάνεια ύψους €4,6 δισεκ. εξακολουθούν να θεωρούνται ως μη εξυπηρετούμενα παρόλο που αναδιαρθρώθηκαν.

Στο ίδιο επίπεδο παρέμεινε το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) στο τραπεζικό σύστημα στο τέλος του Ιανουαρίου του 2019, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών κατέγραψαν αύξηση στο 23,3% από 22,5% τον Δεκέμβριο.
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), σε απόλυτους αριθμούς οι ΜΕΧ αυξήθηκαν τον Ιανουάριο κατά €47 εκατομμύρια, ενώ τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών αυξήθηκαν αυξήθηκαν κατά €325 εκατομμύρια.  Στο τέλος Ιανουαρίου οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €10,3 δισεκατομμύρια, ενώ τα δάνεια με σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στα €7,94 δισεκ.
 
Σημειώνεται ότι δάνεια ύψους €4,6 δισεκ. εξακολουθούν να θεωρούνται ως μη εξυπηρετούμενα παρόλο που αναδιαρθρώθηκαν και εφόσον συνεχίσουν να εξυπηρετούνται, σταδιακά θα θεωρούνται ως εξυπηρετούμενα. 
 
Ως ποσοστό επί των συνολικών δανείων, οι ΜΕΧ παρέμειναν στο  στο τέλος Ιανουαρίου το 30,3%  όπως και στο τέλος Δεκεμβρίου του 2018, ενώ οι συσσωρευμένες προβλέψεις μειώθηκαν στο 51% από 51,1% στο τέλος Δεκεμβρίου.
 
 
Σημαντικά επιβαρυμένες συνεχίζουν να είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με τον ποσοστό των ΜΕΧ να ανέρχεται τον Ιανουάριο στο 38,7% των συνολικών δανείων και τα νοικοκυριά με ποσοστό 37,9% των δανείων να είναι μη εξυπηρετούμενα. Οι ΜΕΧ των ΜμΕ ανέρχονταν στα €4 δισεκ. στο τέλος Ιανουαρίου και των νοικοκυριών στα €5,2 δισεκ.  

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ