Γιατί οι τράπεζες ψάχνουν εναγωνίως πελάτες να δώσουν δάνεια;

Η λύση της διοχέτευσης δισεκατομμυρίων ευρώ στην αγορά υπό μορφήν δανεισμού δεν είναι και το πιο εύκολο εγχείρημα.

Του Νέστωρα Βασιλείου

«Ουδέν καλόν αμιγές κακού» θα ήταν η εκδοχή του αρχαίου ρητού, παραφρασμένη, εάν θα έπρεπε να σκιαγραφηθεί η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και σχετίζεται με τα υψηλά αποθέματα ρευστότητας, τα οποία διαθέτουν.

Από τη μια η ρευστότητα διασφαλίζει πιο αποτελεσματικά τις καταθέσεις. Από την άλλη η αφθονία της προβληματίζει τις τράπεζες, καθώς δεν αποκομίζουν επιτοκιακά έσοδα. Το πρόβλημα φυσιολογικά εντείνεται στις τράπεζες που το κύριο μέρος των εσόδων τους προέρχεται από τα επιτόκια.

Πόσω δε μάλλον όταν η λεγόμενη «παρκαρισμένη» ρευστότητα δημιουργεί πρόσθετο κόστος για τις τράπεζες, που δεν την χρησιμοποιούν. Η λύση της διοχέτευσης δισεκατομμυρίων ευρώ στην αγορά υπό μορφήν δανεισμού δεν είναι και το πιο εύκολο εγχείρημα. Οι μνήμες του πρόσφατου παρελθόντος είναι νωπές και άπαντες γνωρίζουν ότι τυχόν επιστροφή σε πρακτικές αλόγιστου δανεισμού θα έχουν καταστροφικές συνέπειες.

Διαβάστε περισσότερα με την εφημερίδα "Η Σημερινή" που κυκλοφορεί. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ