Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για επιχειρήσεις από την Ellinas Finance

Η υπηρεσία Factoring εξασφαλίζει άμεση ρευστότητα στις εταιρείες.

Τις δυνατότητες που προσφέρει σε επιχειρήσεις η νέα υπηρεσία Factoring για σκοπούς είσπραξης, χρηματοδότησης και ασφάλισης λογαριασμών των πελατών, παρουσίασε στους οικονομικούς συντάκτες η Ellinas Finance Public Company Ltd. 

Μέσω αυτής της υπηρεσίας, εταιρείες που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες, εκχωρούν την ευθύνη είσπραξης των απαιτήσεων στον Factor, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση, τη λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη των επιχειρηματικών απαιτήσεων, τη χρηματοδότηση και την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Πρόκειται για μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που περιορίζει σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα και εξασφαλίζει άμεση ρευστότητα στις επιχειρήσεις.

Σε δηλώσεις του ο Εκτελεστικός Διευθυντής  της Ellinas Finance, κ. Νέαρχος Πετρίδης, ανέφερε πως στη σύγχρονη εποχή τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα του εμπορίου και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός καθιστούν τη μείωση λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων επιτακτική ανάγκη, προκειμένου αυτές να μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές υποχρεώσεις τους. «Το Factoring αποτελεί ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που προέρχονται από όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και επιτρέπει τη διαχείριση, είσπραξη, χρηματοδότηση και ασφάλιση των λογαριασμών των πελατών. Η χρήση του δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να επικεντρώσει την προσοχή και δράση της στην περαιτέρω ανάπτυξή της, έχοντας ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της οργανωτικής και λειτουργικής δομής της, την καλύτερη κατανομή πόρων, τον περιορισμό των εξόδων της και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της θέσης της στην αγορά», κατέληξε. 

Η παρουσίαση της έναρξης παροχής υπηρεσιών Factoring έγινε στο περιθώριο προγεύματος εργασίας με τους οικονομικούς συντάκτες στα κεντρικά γραφεία της Ellinas Finance στη Λευκωσία. Μετά το τέλος της εκδήλωσης οι λειτουργοί των ΜΜΕ είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας. 

Η Ellinas Finance είναι κυπριακή δημόσια εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον τομέα των χρηματοδοτήσεων.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ