Στα €5.454,5 εκ. οι εισαγωγές για το 8μηνο του 2019

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.273,0 εκ.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 ήταν €5.454,5 εκ. σε σύγκριση με €5.917,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, σύμφωνα με τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)» για τον Ιανουάριο – Αύγουστο 2019.
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων κατά εξαψήφιο κώδικα του εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.
 
Σύμφωνα με τις κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 ήταν €2.181,5 εκ. σε σύγκριση με €3.325,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018.
 
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.273,0 εκ. την περίοδο Ιανουάριου – Αυγούστου 2019 σε σύγκριση με €2.591,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
 
Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουάριου – Αυγούστου 2019 ήταν €862,9 εκ. σε σύγκριση με €1.114,2 εκ. την περίοδο Ιανουάριου – Αυγούστου 2018.
 
Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουάριου – Αυγούστου 2019 ήταν €777,6 εκ. σε σύγκριση με €1.025,8 εκ. την περίοδο Ιανουάριου – Αυγούστου 2018.
Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουάριου – Αυγούστου 2019 ήταν5,0 εκ. σε σύγκριση με €75,2 εκ. την περίοδο Ιανουάριου – Αυγούστου 2018.
 
Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)» για την περίοδο Ιανουάριου – Αυγούστου 2019 διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στο μέρος «Εκδόσεις».

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ