Σε 4,2€ δισ. το εμπορικό έλλειμμα στην Κύπρο

Για το πρώτο δεκάμηνο.

Σύμφωνα με τη Εurostat, ατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019, οι εξαγωγές αγαθών της Κύπρου μειώθηκαν στα 2,6 δισ. Ευρώ ή κατά -33% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 (1,3 δισ. Ευρώ προς την ΕΕ ή αύξηση κατά 15% και 1,3 δισ. Ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο, ή -52% μείωση).

Οι εξαγωγές αγαθών της Ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο τον Οκτώβριο του 2019 ανήλθαν σε 217,9 δισεκ. Ευρώ, ήτοι αύξηση 4,1% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018 (209,3 δισ. Ευρώ).

Την ίδια ώρα η Eurostat, καταγράφει ότι οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 189,9 δισ.Ευρώ, σημειώνοντας πτώση 3,2% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018 (196,1 δισ.Ευρώ).

Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 28 δισ. Ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Οκτώβριο του 2019, σε σύγκριση με + 13,2 δισ. Ευρώ τον Οκτώβριο του 2018. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ υποχώρησε σε 174,9 δισ. Ευρώ τον Οκτώβριο του 2019 , μειωμένο κατά 1,4% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018.

Την ίδια ώρα οι εισαγωγές μειώθηκαν σε € 6,8 δισ. Ευρώ ή -7% ( 4,6 δισ.Ευρώ από την ΕΕ ή αύξηση 2% και 2,3 δισ. Ευρώ από τον υπόλοιπο κόσμο ή μείωση κατά -22%) με αποτέλεσμα να καταγραφεί εμπορικό έλλειμμα -4,2 δισ. Ευρώ φέτος, έναντι  € -3,5 δισ. για την ίδια περίοδο του 2018 ( -3,3 δισ.Ευρώ με την ΕΕ σε σύγκριση με  -3,4 δισ.Ευρώ το 2018 και  -0,9 δισ.Ευρώ με τον υπόλοιπο κόσμο σε σύγκριση με  -0,1 δισ.Ευρώ το 2018).

Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2019, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 1 959,8 δισ. Ευρώ (αύξηση 3,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2018), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα € 1 776,6 δισ. Ευρώ  αύξηση 2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2018).

Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 183,2 δισ. Ευρώ, έναντι + 160,5 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2018. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 1 647,7 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2019, αυξημένο κατά 1,2%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι εξαγωγές της ΕΕ των 28 τον Οκτώβριο του 2019 ανήλθαν σε 190,1 δισεκ. Ευρώ, αυξημένες κατά 5,6% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018 (180,0 δισ. Ευρώ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 187,8 δισ. Ευρώ, δηλαδή αυξημένες κατά 0,1% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018 (188,0 δισ. Ευρώ).

Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ28 σημείωσε πλεόνασμα ύψους 2,2 δισ. Ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Οκτώβριο του 2019, σε σύγκριση με έλλειμμα 8 δισ. Ευρώ τον Οκτώβριο του 2018. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 μειώθηκε σε 322,0 δισ. Ευρώ τον Οκτώβριο του 2019 , ή κατά -0,7% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018.

Τέλος από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2019, οι εξαγωγές αγαθών προς την ΕΕ των 28 αυξήθηκαν στα € 1 693,3 δισ. (αύξηση 3,8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2018) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα € 1 721,3 δισ. (αύξηση 4,4% Οκτώβριος 2018).

Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ-28 σημείωσε έλλειμμα 28,0 δισ. Ευρώ, έναντι - 18,6 δισ. Ευρώ την περίοδο από τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2018. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 αυξήθηκε σε 2 997,6 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2019, + 1,6% 2018.

Πηγή: ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ