Τι απαντά η Κομισιόν για την κατοχύρωση του χαλλουμιού

Με καθυστέρηση ενός έτους.

Με μια γενικόλογη απάντηση η οποία εστιάζει σε μια «προσωρινή λύση για το χαλλούμι» απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κατεπείγουσα ερώτηση του Κύπριου Ευρωβουλευτή της ΕΔΕΚ Δημήτρη Παπαδάκη σε σχέση με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την κατοχύρωση του κυπριακού τυριού ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. 

Σημειώνεται ότι η ερώτηση είχε υποβληθεί πριν από σχεδόν ένα χρόνο, δηλαδή από τις 29 Ιανουαρίου 2019. Βάσει κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι κατεπείγουσες γραπτές ερωτήσεις, απαντώνται από τον παραλήπτη εντός τριών εβδομάδων από τη διαβίβασή της σε αυτόν, όμως για κάποιο ανεξήγητο λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε απάντηση στην ερώτηση του κ. Παπαδάκη, μετά από σχεδόν ένα χρόνο.

Σύμφωνα λοιπόν με την απάντηση του Janusz Wojciechowski, αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου για θέματα Γεωργίας, η ονομασία «Χαλλούμι/Hellim» αποτελεί έμβλημα για την Κύπρο και η κοινή αντίληψη σχετικά με μια προσωρινή λύση για το προϊόν, η οποία θα εφαρμοστεί εν αναμονή της επανένωσης της Κύπρου, επιτεύχθηκε υπό την καθοδήγηση του Προέδρου κ. Γιούνκερ στις 16 Ιουλίου 2015. 

«Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν προσηλωθεί πλήρως στην ολοκλήρωση της εξέτασης του φακέλου αίτησης ΠΟΠ, από την υποβολή του στις 17 Ιουλίου 2014. Η πρώτη αξιολόγηση της αίτησης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012,  κατέληξε σε θετικό συμπέρασμα και η αίτηση καταχώρισης του προϊόντος “Χαλλούμι/Hellim” ως ΠΟΠ, δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο διαδικασίας ένστασης στις 28 Ιουλίου 2015. Υποβλήθηκαν εννέα παραδεκτές ενστάσεις. Η Επιτροπή εξακολουθεί να εργάζεται για τη διεκπεραίωση του φακέλου σύμφωνα με την κοινή αντίληψη σχετικά με μια προσωρινή λύση για το προϊόν», αναφέρει ο Επίτροπος. 

Στην ερώτηση του, ο κ. Παπαδάκης, είχε επισημάνει ότι υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης για την κατοχύρωση του κυπριακού χαλουμιού ως Προϊόν με Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ). Παράλληλα, τόνιζε ότι η παρατηρούμενη καθυστέρηση στην έκδοση της απόφασης δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες και προβλήματα κυρίως στους περισσότερους από 3.000 αιγοπροβατοτρόφους της Κύπρου, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν προβεί σε σημαντικές επενδύσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό των μονάδων τους, ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις αναμενόμενες ανάγκες και στις προδιαγραφές του προϊόντος, όπως αυτές εμφανίζονται στον υπό έγκριση φάκελο που έχει υποβληθεί από το 2014.

Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής, θεωρεί αδήριτη ανάγκη όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση του χαλουμιού ως ένα γνήσιο, αυθεντικό κυπριακό προϊόν.
 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ