Πτώση μεταφορών μέσω σιδηροδρόμων σε όλη την Ευρώπη

Παρά την ελαφρά ανάκαμψη το τρίτο τρίμηνο του 2020, ο αριθμός των επιβατών σιδηροδρόμων μειώθηκε περαιτέρω το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία, ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, το τέταρτο τρίμηνο του 2020, οι μεγαλύτερες μειώσεις στον αριθμό των επιβατών σιδηροδρόμων παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (74% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, -9,5 εκατομμύρια επιβάτες) και την Ελλάδα (68%, -3,8 εκατομμύρια επιβάτες), ακολουθούν η Ιταλία (61%, -144,9 εκατομμύρια επιβάτες), οι Κάτω Χώρες (61%, -62,0 εκατομμύρια επιβάτες), η Σλοβακία (54%, -11,2 εκατομμύρια επιβάτες), η Σλοβενία ​​(53%, -1,9 εκατομμύρια επιβάτες) και Πολωνία (51%, -44,8 εκατομμύρια επιβάτες).

Η πανδημία είχε μικρότερο αρνητικό αντίκτυπο στις σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών το ίδιο τρίμηνο στη Βουλγαρία (22% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, -1,1 εκατομμύρια επιβάτες) και την Εσθονία (29%, -0,6 εκατομμύρια επιβάτες).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ