Τι αλλάζει στα τέλη κυκλοφορίας

Καταργείται ο φόρος κατανάλωσης και αλλάζουν τα τέλη κυκλοφορίας.

Την κατάργηση του φόρου κατανάλωσης για όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα και την αναθεώρηση του τρόπου καθορισμού των τελών κυκλοφορίας κάποιων μηχανοκινήτων οχημάτων, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε η Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κλέλια Βασιλείου, το Υπουργικό ενέκρινε σήμερα τροποποιήσεις στα Νομοσχέδια: «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018» και «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018».
 
Σκοπός των τροποποιήσεων, όπως είπε, είναι η κατάργηση του φόρου κατανάλωσης για όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα και η αναθεώρηση του τρόπου καθορισμού των τελών κυκλοφορίας μηχανοκινήτων οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που εγγράφονται για πρώτη φορά στη Δημοκρατία. 
 
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η αύξηση του τέλους κυκλοφορίας οχημάτων κατηγορίας Μ1 με ψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), η αύξηση του τέλους κυκλοφορίας οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1, ανάλογα με την ηλικία του οχήματος, που εγγράφονται για πρώτη φορά στη Δημοκρατία και η παροχή κινήτρων για απόσυρση οχήματος μεγάλης ηλικίας.

Όπως ανέφερε, η απόφαση εντάσσεται στην υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις που αφορούν τους ρύπους.

Αποφάσεις Υπουργικού

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα στη δημιουργία 18 πρόσθετων θέσεων σχολικών βοηθών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στα δημοτικά, στην έγκριση Σχεδίου Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού στις κατοικίες, ενώ πήρε αποφάσεις και για τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού.

Θέσεις Σχολικών Βοηθών

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Κλέλια Βασιλείου δήλωσε ότι το Υπουργικό ενέκρινε σήμερα τη δημιουργία 18 πρόσθετων θέσεων σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στη Δημοτική Εκπαίδευση για το έτος 2019. 
 
Η δαπάνη υπολογίζεται στις €196.200, και θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις, στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2019.
 
Όπως είπε, το Υπουργικό Συμβούλιο, με σχετικές Αποφάσεις του έχει εγκρίνει συνολικά τη δημιουργία 677 θέσεων σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες στη Δημοτική Εκπαίδευση.
 
Η κ. Βασιλείου χαρακτήρισε επίσης εξαιρετικά σημαντική τη σημερινή απόφαση για την Παιδεία και για τη μετεξέλιξη του λυκειακού κύκλου της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου σε Οικονομική-Εμπορική Σχολή ειδικού ενδιαφέροντος τιμώντας την Ιστορία και την παράδοση της Σχολής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2020.
 
Στο πλαίσιο αυτό, είπε, αναμένεται ότι θα υπάρχει και δυνατότητα σίτισης και φιλοξενίας στους χώρους της σχολής μέχρι και 25 μαθητών.

Αποδέσμευση ακίνητης ιδιοκτησίας για λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος

Η κ. Βασιλείου ανέφερε στη συνέχεια πως μια άλλη απόφαση αφορά την έγκριση αποδέσμευσης της ακίνητης ιδιοκτησίας ληπτών Δημόσιου Βοηθήματος, οι οποίοι έχουν αποβιώσει είτε πριν την εφαρμογή της περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νομοθεσίας είτε πριν αξιολογηθούν οι αιτήσεις τους για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας τους υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, εξαιρουμένης της αξίας της κύριας κατοικίας στην οποία διέμεναν πριν αποβιώσουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλεται σχετικό αίτημα και θα εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης.
 
Υφυπουργείο Τουρισμού

Η κ. Βασιλείου είπε επίσης πως σε σχέση με την έναρξη των εργασιών του Υφυπουργείου Τουρισμού, το Υπουργικό ενέκρινε τη μεταφορά ολόκληρου του προσωπικού και των θέσεων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού στο Υφυπουργείο Τουρισμού από τις 2.1.2019.
 
Κάθε μέλος του προσωπικού θα μπορεί να επιλέξει να αποχωρήσει μέχρι και έξι μήνες μετά την ένταξη του στο Υφυπουργείο Τουρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργείται Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου για τους υπαλλήλους του ΚΟΤ το οποίο αναμένεται να λάβει την τελική έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών εντός δεκαημέρου και να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.
 
Σχέδιο Χορηγιών για Ηλιακά Συστήματα

Με άλλη απόφαση του, όπως είπε η κ. Βασιλείου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις κατοικίες.
 
Η έγκριση, πρόσθεσε, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο Προώθησης και Ενθάρρυνσης Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η χορηγία αφορά μέχρι 350 ευρώ ανά οικιστική υφιστάμενη μονάδα και ανά δικαιούχο για εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης και μέχρι 175 ευρώ ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο για εγκατάσταση ηλιακών πλαισίων.
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 300.000 ευρώ και αναμένεται να καλύψει γύρω στα 1000 νοικοκυριά.
 
Επίσης, είπε, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την προικοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης με κρατικά τεμάχια συνολικής αξίας 100 εκ. ευρώ.
 
Σχέδιο Χορηγίας για Αγορά οικοπέδων

Τέλος, δήλωσε η κ. Βασιλείου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Σχέδιο Χορηγίας για αγορά οικοπέδων. Πρόκειται για επιστροφή του 14% του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και αφορά τη διαφορά μεταξύ του 19% του ΦΠΑ και την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή 5%».