Στην αντεπίθεση περνάει ο όμιλος Stoli μετά την αγωγή του πρώην διανομέα

Η εταιρεία δηλώνει "πεπεισμένη" ότι η αγωγή είναι ανεδαφική.

Την απάντησή της στους ισχυρισμούς του πρώην διανομέα των προϊόντων της εταιρίας Stoli στην Κύπρο δίνει με τη σειρά της η εταιρεία.

Σε γραπτή ανακοίνωσή της, περνάει στην αντεπίθεση λέγοντας ότι μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον υφιστάμενο διανομέα ACM Christofides Ltd, είναι πλέον σε θέση να ανακοινώσει ότι “η διανομή των προϊόντων θα συνεχιστεί μέσα από ένα αληθινό και αξιόλογο συνεργάτη, την εταιρεία Laiko Cosmos Ltd”.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Με γνώμονα την επιθυμία για προστασία της διανομής και της καλή φήμης των προϊόντων της, βότκα Stolichnaya και Elit, στην Κύπρο, η εταιρεία SPI Spirits (Cyprus) Limited του ομίλου SPI έχει προβεί σε τερματισμό των εμπορικών σχέσεων και της συμφωνίας διανομής με τον υφιστάμενο διανομέα ACM Christofides Ltd, στην Κύπρο.

Η οριστική ημερομηνία τερματισμού είναι η 31 Μαρτίου 2019. Ο όμιλος SPI αποφάσισε τον τερματισμό των εμπορικών σχέσεων και της συμφωνίας διανομής με την ACM Christofides Ltd ως αποτέλεσμα αρκετών, επανειλημμένων και ζημιογόνων παραβιάσεων από την ACM Christofides Ltd των υποχρεώσεων τους που πηγάζουν από την συμφωνία διανομής.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η διανομή των προϊόντων θα συνεχιστεί μέσα από ένα αληθινό και αξιόλογο συνεργάτη, την εταιρεία Laiko Cosmos Ltd η οποία θα αρχίσει την διανομή των προϊόντων στην Κύπρο όλων των προϊόντων του ομίλου SPI από 1 Απριλίου 2019.

Η ACM Chritofides ltd έχει καταχωρήσει αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον του ομίλου SPI και άλλων οντοτήτων σε σχέση με τον τερματισμό της συμφωνίας διανομής.

Ο όμιλος SPI θεωρεί ότι η αγωγή έχει καταχωρηθεί κατά παράβαση δεσμευτικής ρήτρας διαιτησίας και είναι πεπεισμένη ότι η αγωγή είναι ανεδαφική. Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για προστασία των συμφερόντων του Ομίλου SPI.

Τέλος, ο όμιλος SPI επιφυλάσσει πλήρως τα δικαιώματα του εναντίον της ACM Christofides Ltd και των ΜΜΕ για την παράνομη δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ