Μείωση ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου κατά €618 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2024

Η μείωση των εισαγωγών κατά €780 εκατ. συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας

Κατά περίπου €618 εκατομμύρια μειώθηκε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2024, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, λόγω κυρίως της σημαντικής μείωσης των εισαγωγών την ίδια περίοδο κατά περίπου €780 εκ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.121,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2024, σε σύγκριση με €3.739,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2024 ήταν €4.655,7 εκ., σε σύγκριση με €5.435,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2023, σημειώνοντας μείωση 14,4%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2024 ήταν €1.534,5 εκ., σε σύγκριση με €1.695,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2023, σημειώνοντας μείωση 9,5%.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Μάιο του 2024 ήταν €1.031,8 εκ., σε σύγκριση με €1.000,0 εκ. τον Μάιο 2023, καταγράφοντας αύξηση 3,2%.

Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €611,4 εκ. και από τρίτες χώρες €420,4 εκ. σε σύγκριση με €594,0 εκ. και €406,0 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2023.

Οι εισαγωγές τον Μάιο του 2024 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €77,0 εκ. έναντι €34,6 εκ. τον Μάιο 2023.

Επίσης, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Μάιο 2024 ήταν €338,4 εκ. σε σύγκριση με €421,8 εκ. τον Μάιο 2023, σημειώνοντας μείωση 19,8%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €89,8 εκ. και προς τρίτες χώρες €248,6 εκ., σε σύγκριση με €101,3 εκ. και €320,5 εκ. αντίστοιχα τον Μάιο 2023.

Οι εξαγωγές τον Μάιο 2024 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €68,6 εκ. έναντι €100,8 εκ. τον Μάιο 2023.

Απρίλιος 2024

Εξάλλου, σύμφωνα με τελικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.099,2 εκ. τον Απρίλιο 2024, σε σύγκριση με €915,5 εκ. τον Απρίλιο 2023, σημειώνοντας αύξηση 20,1%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Απρίλιο 2024 ήταν €219,6 εκ. σε σύγκριση με €121,9 εκ. τον Απρίλιο 2023, καταγράφοντας αύξηση 80,1%.

Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Απρίλιο 2024 ανήλθε σε €204,5 εκ. σε σύγκριση με €111,1 εκ. τον Απρίλιο 2023, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Απρίλιο 2024 ανήλθε στα €14,0 εκ. έναντι €10,0 εκ. τον Απρίλιο 2023.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Απρίλιο 2024 ήταν €131,1 εκ. σε σύγκριση με €201,4 εκ. τον Απρίλιο 2023, σημειώνοντας μείωση 34,9%.

Αξία εξαγωγών εγχώριων παραγόμενων προϊόντων α΄ τετράμηνο

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία, η αξία των εξαγωγών εγχώριων παραγόμενων προϊόντων την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου του 2024 ανήλθε, μεταξύ άλλων, για τα ορυκτά καύσιμα και λάδι στα €216,7 εκ., για το χαλλούμι στα €118,2 εκ., για τα φαρμακευτικά προϊόντα στα €110,8 εκ. και για άλλα προϊόντα στα €94,2 εκ.

Διαβάστε επίσης: ΕΚΚ: Στα €9,1 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Εταιρειών Διαχείρισης και ΟΣΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ