Συντονισμός Υπουργών Ενέργειας για την επόμενη ημέρα

Το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα είναι ανθεκτικό και ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει κίνδυνος διακοπής στα συστήματα ενεργειακού εφοδιασμού

Οι 27 Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ, οι οποίοι συνήλθαν νωρίτερα σήμερα με τηλεδιάσκεψη, συμφώνησαν ότι "ο ενεργειακός τομέας πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη στρατηγική ανάκαμψης",  σύμφωνα με την Κροατική Προεδρία.

Οι κύριοι στόχοι της τηλεδιάσκεψης, υπό την προεδρία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Tomislav Ćoric, με τη συμμετοχή της Επιτρόπου για την ενέργεια Kadri Simson, ήταν η αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για την ενίσχυση της ετοιμότητας και τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού και τον εντοπισμό της πιθανής συμβολής του ενεργειακού τομέα σε μια ταχεία αντιμετώπιση της κρίσης στην προσπάθεια ανάκαμψης βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις τους σχετικά με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και σχετικά με τις δυνατότητες του ενεργειακού τομέα να βοηθήσει στην ανάκαμψη μετά την κρίση. Εις απάντηση στις επιχειρησιακές προκλήσεις που συνδέονται με την πανδημία και τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της, η βιομηχανία έχει εφαρμόσει εξαιρετικές επιχειρηματικές ρυθμίσεις για να εξασφαλίσει τη συνέχεια των εργασιών βασικής ενέργειας 24/7, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού, αναφέρουν.

Οι υπουργοί αναγνώρισαν ότι το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα είναι ανθεκτικό και ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει κίνδυνος διακοπής στα συστήματα ενεργειακού εφοδιασμού, ειδικά για εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τόνισαν δε τη σημασία των εργαλείων για τη διασφάλιση της σταθερότητας της ασφάλειας του εφοδιασμού και επιπλέον σημείωσαν ότι η ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος είναι το αποτέλεσμα μιας εύρυθμης εσωτερικής αγοράς ενέργειας και ισχυρών μέτρων ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της στενής συνεργασίας των κρατών μελών.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων οι υπουργοί τόνισαν ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μαζί με τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη βιώσιμης ανάκαμψης στην οικονομία της ΕΕ.

Οι Υπουργοί εξέτασαν επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι επενδύσεις σε υποδομές εφοδιασμού και ο Μηχανισμός Just Transition μπορούν να συμβάλουν στη γρήγορη και αποτελεσματική ανάκαμψη, καθώς και σε ποιες δραστηριότητες ή μέτρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν γρήγορα σε επίπεδο ΕΕ.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι το σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασίας της θα εστιάσει στην προώθηση τεχνολογιών με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων και την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ