Αυτή είναι η νέα εκτελεστική γραμματεία της Συντεχνίας Επιστημονικού Προσωπικού ΑΤΗΚ

Νέα ονόματα.

Διεξάχθηκε τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 η 9η Τακτική και Εκλογική Γενική Συνέλευση της Συντεχνίας Επιστημονικού Προσωπικού ΑΤΗΚ (ΣΕΠ-ΑΤΗΚ).

Η Συνέλευση εξέλεγξε ως μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της Συντεχνίας για την επόμενη τριετία (Δεκ.2018 – Δεκ.2021) τους πιο κάτω, οι οποίοι συνήλθαν σήμερα Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 στην πρώτη τους Συνεδρίαση και καταρτίστηκαν σε Σώμα ως ακολούθως:

•    Χάρης Παφίτης – Πρόεδρος
•    Χαράλαμπος (Χάρης) Θεμιστού - Αντιπρόεδρος
•    Κυριάκος Παντελίδης - Γραμματέας
•    Άλκης Αυγουστής – Βοηθός Γραμματέας
•    Θεοχάρης (Χάρης) Μάρκου – Οργανωτικός Γραμματέας
•    Γιάννος Γρηγορίου – Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας
•    Κωνσταντίνος (Ντίνος) Πουλλής – Ταμίας
•    Σωτήρης Αλεξάνδρου – Μέλος
•    Γιάννης Ζαπίτης - Μέλος
•    Θανάσης Χριστοφίδης – Μέλος