Γιατί η μετάβαση της Κύπρου σε αειφόρο επιχειρηματικό κέντρο επιβάλλεται

«Ως κράτος χρειάζεται να προβούμε σε διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για να βελτιώσουμε το επιχειρείν και να προσελκύσουμε παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας», τονίζει ο CEO του Ομίλου Green Energy, Γιώργος Γεωργίου.

«Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το άνοιγμα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού και η πράσινη μετάβαση αναμφίβολα, αποτελούν πόλο έλξης επενδύσεων» υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Economy Today ο CEO του Ομίλου Green Energy, Γιώργος Γεωργίου.

Τονίζοντας τη σημασία της αξιοποίησης των ΑΠΕ και της πράσινης μετάβασης ο κ. Γεωργίου υποδεικνύει ότι «τα περιθώρια έχουν στενέψει» και καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς και τις εταιρείες σε συνεργασία ώστε «να καταλήξουμε στρατηγικά σε μια λύση που να είναι προσοδοφόρα όχι μόνο για το κράτος αλλά κυρίως για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

Όπως υπογραμμίζει, «η μετατροπή της Κύπρου σε ένα αειφόρο επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο της Ευρώπης, επιβάλλεται». Ακολούθως, ο κ. Γεωργίου μάς μιλά για το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου αλλά και για την Εnergy & Βeyond, που δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, ως ανεξάρτητος Προμηθευτής συμμετέχων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η πρόσφατη ενεργειακή κρίση και η ανάγκη για πράσινη μετάβαση έχουν επανατονίσει την τεράστια σημασία της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πώς βλέπετε την εξέλιξη του τομέα των ΑΠΕ στη χώρα μας;

Αναμφίβολα, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση και ο παρατεταμένος υψηλός πληθωρισμός του τελευταίου έτους, δημιούργησαν σημαντικές αναταράξεις στην κυπριακή οικονομία, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Αν και η θωράκιση των πολιτών και των επιχειρήσεων με συγκεκριμένα προγράμματα αξιοποίησης των ΑΠΕ, ήταν στις προτεραιότητες των εκάστοτε κυβερνήσεων, εντούτοις οι αποφάσεις και οι σχεδιασμοί που παρουσιάζονται κατά καιρούς, για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας, ενδεχομένως να αποτελέσουν τροχοπέδη στην ουσιαστική πράσινη μετάβαση της χώρας μας.

Χωρίς τις κατάλληλες υποδομές για αποθήκευση ενέργειας και την αναπροσαρμογή των στόχων κινδυνεύουν οι επενδύσεις των ΑΠΕ, οι οποίες θα επηρεάσουν σημαντικά την επίτευξη των ενεργειακών στόχων με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τους πολίτες. Ελλοχεύει, ταυτόχρονα, ο κίνδυνος διάλυσης ιδιωτικών επιχειρήσεων ΑΠΕ αλλά και η μείωση του ενδιαφέροντος για νέες επενδύσεις στον τομέα.

Ευελπιστώ ότι τους επόμενους μήνες οι εμπλεκόμενοι φορείς θα δείξουν πνεύμα συνεργασίας ώστε να καταλήξουμε σε μια στρατηγικά βιώσιμη πολιτική, ειδικά σε ό,τι αφορά στις νέες επενδύσεις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας.

Με ποιο τρόπο οι ΑΠΕ μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση του τομέα των επενδύσεων;

Τα οφέλη από τις επενδύσεις σε ΑΠΕ επεκτείνονται όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε κοινωνικό-τοπικό επίπεδο. Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το άνοιγμα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού και η πράσινη μετάβαση, αναμφίβολα, αποτελούν πόλο έλξης επενδύσεων.

Η ταυτόχρονη εναρμόνιση των επενδυτικών προγραμμάτων με την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση της οικονομίας, της έρευνας αλλά και της ενεργειακής και τεχνολογικής αναβάθμισης της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, η επένδυση σε επιχειρήσεις στον τομέα των ΑΠΕ συμβάλλει στην αύξηση της έρευνας στον τομέα, στη δραστηριοποίηση περισσότερων επιστημόνων και μηχανικών στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες και στην αύξηση των καινοτομιών.

Ταυτόχρονα, η προώθηση των επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες πράσινης ενέργειας έχει σαν αποτέλεσμα την τεχνολογική αναβάθμιση και ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.

Συνεπώς, η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει πολλαπλά οφέλη και οι στρατηγικές επενδύσεις σε ΑΠΕ δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας και μείωση της ανεργίας.

Είναι σημαντικό να αναφέρω, ότι πολλές εταιρείες πλέον αναζητούν και επενδύουν σε λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας όχι μόνο για μείωση του λειτουργικού κόστους, αλλά πολύ περισσότερο για την εναρμόνιση-υιοθέτηση ESG κινήτρων, ώστε να καταστούν στρατηγικά βιώσιμες με ανοδική πορεία.

ΠΡΑΣΙΝΑ…ΚΙΝΗΤΡΑ

Πόσο σας ικανοποιούν τα κίνητρα που παρέχονται από το κράτος για επενδύσεις στην πράσινη οικονομία;

Ως κράτος χρειάζεται να προβούμε σε διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για να βελτιώσουμε το επιχειρείν και να προσελκύσουμε παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.

Εάν θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα κράτος δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης, όπου όλοι οι πολίτες και επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τότε οφείλουμε να προωθήσουμε περαιτέρω την αποκέντρωση της παραγωγής, να επενδύσουμε σε υποδομές αποθήκευσης και να εκσυγχρονιστούμε υιοθετώντας πρακτικές ανταγωνιστικής αγοράς και αποφεύγοντας αυτές του μονοπωλιακού καθεστώτος.

Θεωρώ, επίσης, αναγκαία την εφαρμογή πράσινης φορολογίας και τον καθορισμό κινήτρων που θα προσελκύουν επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ αλλά και την πράσινη τεχνολογία.

Σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηλιοφάνεια, οι επενδυτικές δυνατότητες είναι πολλές, αρκεί ο σχεδιασμός των κινήτρων να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει τη διείσδυση περισσότερων ΑΠΕ και τη στήριξη πρωτοβουλιών από ιδιώτες.

Ποιες οι εισηγήσεις σας για τόνωση του τομέα και του ενδιαφέροντος;

Η Κύπρος αποτελεί μια ενεργειακά ιδιόμορφη περίπτωση, εξαιτίας του απομονωμένου δικτύου της. Η εξάρτησή της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα αλλά και η αδυναμία διείσδυσης ΑΠΕ, την οδηγούν σε διατάραξη της σταθερότητας και της ασφάλειας του δικτύου. Επιπρόσθετα, η παρατεταμένη αναβολή της διαδικασίας φιλελευθεροποίησης της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, διαιωνίζει την ομαλή πράσινη μετάβαση του νησιού μας και απομακρύνει τη χώρα από την επίτευξη των στόχων της.

Θεωρώ ότι το άνοιγμα της αγοράς, η επίσπευση των νομοθετικών πλαισίων και ρυθμίσεων για νέες τεχνολογικές λύσεις, η επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης, η εισαγωγή καινοτόμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, η αναβάθμιση υποσταθμών δικτύου και η προώθηση του πράσινου υδρογόνου, σε συνδυασμό με τη στήριξη της πολιτείας και των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, θα κεντρίσουν ακόμα πιο πολύ το ενδιαφέρον για επενδύσεις και ανάπτυξη στον τομέα.

Παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου δικτύου, η επίσπευση διαδικασιών και η ευελιξία αποτελούν προϋποθέσεις για να ανταποκριθούμε στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση και να επιτύχουμε την πράσινη μετάβαση της χώρας μας.

Ποιες είναι σήμερα οι σημαντικότερες προκλήσεις στον τομέα των ΑΠΕ αλλά και των επαγγελματιών-επιχειρήσεων;

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η απόρριψη «πράσινης» ενέργειας από το δίκτυο, λόγω του ετεροχρονισμού μεταξύ ΦΒ παραγωγής και ζήτησης των καταναλωτών. Το φαινόμενο αυτό οδηγεί τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) σε περικοπές παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ λόγω δυσκολίας διαχείρισής της. Aξίζει να αναφέρω ότι μέσα σε 18 μήνες, εφταπλασιάστηκαν οι περικοπές σε μεγαβατώρες συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2022. Αυτό το φαινόμενο έχει ως αντίκτυπο να χαθούν 47χιλ. MWh που αντιστοιχούν σε €9 εκ. χαμένης παραγωγής από τους επενδυτές-παραγωγούς.

Πρόκειται για ένα αναμενόμενο φαινόμενο για απομονωμένα δίκτυα, με σημαντική διείσδυση ΑΠΕ και αδυναμία αποθήκευσης τής περίσσειας ενέργειας. Το πρόβλημα των περικοπών αγγίζει πλέον και τα μικρότερα συστήματα και δη, τους οικιακούς καταναλωτές που το εγκατεστημένο σύστημά τους διαθέτει τον εξοπλισμό Ripple Control, αφού βλέπουν πλέον και τη δική τους παραγωγή να απορρίπτεται όταν παραστεί ανάγκη.

«Πονοκέφαλος» για τους αρμόδιους φορείς και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας είναι και η αποτελεσματική λειτουργία μιας πραγματικά απελευθερωμένης Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος μέλος της Ε.Ε. που δεν έχει ακόμη επιτύχει πλήρη ευθυγράμμιση με το καθορισμένο Net-Pool Model για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η συνθήκη, ταλανίζει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από το 2015, όπου καθορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υλοποίησής του (2019) και ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί, λόγω σημαντικών καθυστερήσεων.

Το «Σχεδίο Ενισχύσεων» που εξήγγειλε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αποτελεί επίσης μια πρόκληση καθώς περιλαμβάνει μια «αμφιλεγόμενη ρήτρα», η οποία υποχρεώνει τους νέους υβριδικούς σταθμούς αποθήκευσης, που ζητούν κεφαλαιακή ή λειτουργική ενίσχυση, να συνάψουν συμβατική συμφωνία με την ΑΗΚ.

Ουσιαστικά, η ρήτρα αυτή αποκλείει από το «Σχέδιο Ενισχύσεων», τους νέους υβριδικούς σταθμούς και τους υφιστάμενους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, εάν επιλέξουν να συνάψουν συμβατικές συμφωνίες με ιδιωτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στη μεταβατική αγορά.

Κατά συνέπεια, το Σχέδιο Ενίσχυσης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στήριξη και κίνητρα στους παραγωγούς ΑΠΕ, ευνοεί αδικαιολόγητα παρέχοντας επιπλέον πλεονεκτήματα στη δεσπόζουσα Αρχή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, τα πισωγυρίσματα, οι αναβολές στη διαδικασία οριοθέτησης της Ανταγωνιστικής Αγοράς και η αποτυχημένη εφαρμογή του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα οδηγήσουν στη διάλυση των ιδιωτικών προμηθευτών και παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ.

Όταν αναφερόμαστε στην πράσινη οικονομία, τι ακριβώς θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις;

Η πράσινη οικονομία αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο όραμα, στο οποίο οι εταιρείες, οι αγορές, οι επενδυτές αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες, δεσμεύονται για βιώσιμη ανάπτυξη που εγγυάται τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Στόχος της πράσινης οικονομίας είναι η καταπολέμηση των ελλείψεων, καθώς και η μείωση των απειλών για το περιβάλλον και των εκπομπών άνθρακα. Η ίδια αποτελεί μέρος της κοινωνικής ευθύνης που έχουμε όλοι προς την αειφόρο ανάπτυξη.

Με το όραμα της πράσινης οικονομίας, όλες οι εταιρείες και οργανισμοί προσπαθούν να μειώσουν τους ρύπους CO2 που εκπέμπουν στο περιβάλλον, προβάλλοντας ανάμεσα σε άλλα τα πράσινα επαγγέλματα, πράσινες θέσεις εργασίας και εφαρμόζοντας ενεργειακές λύσεις που διασφαλίζουν χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, όπως η ανοικοδόμηση ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων.

Εδώ και αρκετό καιρό οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τον πληθωρισμό και το υψηλό κόστος της ενέργειας. Ποιο όφελος θα προκύψει για τους καταναλωτές αν υπάρξει περαιτέρω αξιοποίηση των ΑΠΕ;

Στη Κύπρο διαθέτουμε τις κατάλληλες συνθήκες για εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα οι πολίτες κινούνται θετικά στην εκμετάλλευση του ηλιακού δυναμικού της χώρας.

Με την περαιτέρω αξιοποίηση των ΑΠΕ, οι καταναλωτές, εκτός από τα σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιοκατανάλωση, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον προμηθευτή τους με σκοπό τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι Ανεξάρτητοι Προμηθευτές, μπορούν να προμηθεύουν τους καταναλωτές φθηνότερη ενέργεια, ανεξάρτητα από τα σκαμπανεβάσματα των τιμών των ορυκτών καυσίμων, όπως επίσης και των τιμών του Χρηματιστηρίου των Ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-ETS).

Η ενέργεια που θα φτάνει στον καταναλωτή-πελάτη θα είναι στο σύνολό της πιο πράσινη και καθαρή, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και συμβάλλοντας στη προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ιδιωτικοί προμηθευτές ενέργειας σε αντίθεση με τον κρατικό πάροχο, μπορούν να προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες τους με αναλύσεις ενεργειακής συμπεριφοράς, βιώσιμες υπηρεσίες και ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις.

Πολλές φορές έχετε τοποθετηθεί τονίζοντας την ανάγκη για «άνοιγμα» νέων υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα βιώσιμων υπηρεσιών. Ποιες είναι οι εισηγήσεις σας;

Τα περιθώρια έχουν στενέψει. Η μετατροπή της Κύπρου σε ένα αειφόρο επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο της Ευρώπης, επιβάλλεται! Όλοι οι αρμόδιοι φορείς και εταιρείες καλούνται να συνεργαστούν ώστε να καταλήξουμε στρατηγικά σε μια λύση που θα είναι προσοδοφόρα όχι μόνο για το κράτος αλλά κυρίως για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ριζικές λύσεις και δράσεις, για ελαχιστοποίηση περικοπών ΑΠΕ και περαιτέρω διείσδυση καθαρής ενέργειας υπάρχουν. Είναι στο χέρι μας να τις κάνουμε πράξη.

Ως κράτος θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να διαμορφώσουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για διασύνδεση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με σύστημα διανομής. Να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα για ολοκλήρωση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών μέχρι το 2026 και να επενδύσουμε σε περιφερειακούς σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη να προβεί στις ρυθμίσεις ώστε όλα τα πιο πάνω να προχωρήσουν.

«Fit for 55»

Πώς προχωράμε με την υλοποίηση της δέσμης προτάσεων «Fit for 55» και ποιες οι προκλήσεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους στην Κύπρο;

Η υλοποίηση της δέσμης προτάσεων «Fit for 55» προϋποθέτει τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών και τη μεταξύ τους συνεργασία.

Έχω τονίσει και στο παρελθόν, ότι οι προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ως κράτος ήταν πολλές και ως εκ τούτου, η συμμόρφωση με τις οδηγίες αποτελούσε θέμα ιδιάζουσας σημασίας για επιχειρήσεις και κρατικούς φορείς.

Ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας για το 2030, κοντοζυγώνει και παρόλα αυτά, στη χώρα μας υπάρχουν ακόμα τεράστια περιθώρια βελτίωσης και αναβάθμισης για την υλοποίησή του. Εάν δεν επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης για αποθήκευση, δεν προωθηθεί εντατικά η «Εξοικονόμηση Ενέργειας» και δεν οριοθετηθεί ένα ασφαλές για το δίκτυο πρόγραμμα αναβάθμισης, πολύ φοβάμαι πως θα επέλθουν αυστηρές κυρώσεις στη χώρα μας, τις οποίες θα επωμιστεί ο καταναλωτής.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ESG

Πώς οι ESG παράγοντες καθορίζουν το αύριο των επιχειρήσεων;

H εξισορρόπηση της «πράσινης μετάβασης» και των προκλήσεων που δύναται να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση, αποτελεί το κλειδί στη βιωσιμότητά της και κατ’ επέκταση την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Η υιοθέτηση ESG παραγόντων, αποτελεί πλέον κοινωνικό αίτημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμιλοι και επιχειρήσεις, όπως ο Όμιλός μας, υιοθετούν ουσιαστικούς μοχλούς ανάπτυξης με επίκεντρο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών αλλά και τη διάσωση του πλανήτη. Οι εταιρείες που υιοθετούν κριτήρια ESG κατορθώνουν να διασφαλίσουν καλύτερα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, να ενισχύσουν την αξία των εργαζομένων τους, να επικυρώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους και να αντλήσουν κεφάλαια. Τα τελευταία χρόνια, οι Οργανισμοί έχουν κατανοήσει πλήρως ότι η διαφάνεια στις ESG επιδόσεις τους, η ανάπτυξη μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας με ψηφιακές και ESG στρατηγικές επενδύσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Προσωπικά, θεωρώ πως η υιοθέτηση τέτοιων κριτηρίων αποτελεί μονόδρομο στην αντιμετώπιση κρίσεων και δη της ενεργειακής κρίσης που μαστίζει το παγκόσμιο.

Με πλήρη διαφάνεια στις διεργασίες και σύγχρονες πρακτικές, μπορεί μια επιχείρηση πλέον να μειώσει το αποτύπωμά της, να είναι σε θέση να διαχειρίζεται το ρίσκο και τις προκλήσεις, να πραγματοποιεί έρευνες και να αναπτύσσει τα προϊόντα της διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ποιότητά τους.

Με αυτές τις πρακτικές, το επενδυτικό ενδιαφέρον θα τη βοηθήσει να αναπτυχθεί και να υλοποιήσει το όραμά της, χωρίς αυτό να επηρεάζει τις προσπάθειες διάσωσης του πλανήτη.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

Τι διακρίνει τον Όμιλο Green Energy και γιατί κρίθηκε αναγκαία η πρόσφατη επέκταση του δ.σ. του Ομίλου;

Ο Όμιλος δικαιωματικά κατέχει κυρίαρχη θέση στον τομέα των ΑΠΕ. Κατατάσσεται ανάμεσα στους πιο αξιόπιστους ιδιωτικούς Οργανισμούς στο νησί, καθώς προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την υλοποίηση, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση ευρείας κλίμακας έργων.

Μέλημά μας ήταν πάντοτε η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες και εταιρείες κύρους για να εισάγουμε στην Κύπρο τεχνογνωσία και τεχνολογικά αναβαθμισμένα προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, αποφασίσαμε πως ήρθε ο καιρός να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη δυναμική του Ομίλου.

Εμπλουτίζοντας το διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου με διεθνώς αναγνωρισμένους επαγγελματίες στον τομέα των ΑΠΕ και όχι μόνο, δίνουμε μια νέα ώθηση στην πορεία μας και ενισχύουμε την επιστημοσύνη των επαγγελματιών μας. Επιδιώκουμε σταθερά να πρωτοπορούμε σε έναν τομέα που συνεχώς εξελίσσεται, διαχέοντας τα οφέλη της δραστηριότητάς μας στους εργαζομένους μας και στους πελάτες μας. Αυτός είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας. Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της αγοράς και είμαστε σε διαρκή αναζήτηση καινοτόμων λύσεων και προϊόντων ώστε να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας.

Τι περιλαμβάνει το στρατηγικό σας πλάνο σε σχέση με την επέκταση του Ομίλου;

Ο Όμιλος Green Energy συνεχώς εξελίσσεται υιοθετώντας νέες πρακτικές, όπως οι ESG παράγοντες και καινοτόμες λύσεις, οι οποίες διασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας στο κοινωνικό σύνολο και συνδράμουν στην πράσινη ανάπτυξη του τόπου μας.

Επενδύουμε συνεχώς σε νέες στρατηγικές συνεργασίες οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στην κυπριακή αγορά για την εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους.

Η πρόσφατη επέκταση του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου αποτελεί μέρος μιας βιώσιμης στρατηγικής με συγκεκριμένους στόχους. Εμπλουτίζοντας τη σύνθεση του δ.σ., με διεθνώς αναγνωρισμένους επαγγελματίες και καταξιωμένους στον επιχειρηματικό κόσμο, πρόκειται να εμβαθύνουμε περισσότερο στην Έρευνα και Ανάπτυξη νέων ενεργειακών τεχνολογιών.

Στόχος μας είναι η βιωσιμότητα και η ενίσχυση της αειφορίας, επεκτείνοντας τις επενδύσεις στον τομέα και αναπτύσσοντας μέχρι το 2025, επιπρόσθετα Φωτοβολταϊκά Πάρκα, συνολικής ισχύος 55MW.

Μιλήστε μας για την Energy & Βeyond. Σε ποιο τομέα δραστηριοποιείται, ποιες υπηρεσίες προσφέρει στους πελάτες της και ποια είναι τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα;

H Εnergy & Βeyond, θυγατρική του Ομίλου Green Energy, δραστηριοποιείται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, ως ανεξάρτητος Προμηθευτής συμμετέχων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, που παρέχει ήδη ενέργεια σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές σε ανταγωνιστικές τιμές, με πρόσθετες υπηρεσίες εξοικονόμησης.

Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ηλεκτρική ενέργεια και σε οικιακούς καταναλωτές συνδυαστικά με άλλες ενεργειακές υπηρεσίες.

H Ε&Β, είναι υπεύθυνη για την αγορά, πώληση ενέργειας και ζήτησης στο πλαίσιο της Αγοράς Ηλεκτρισμού, περιλαμβάνοντας και τη διάθεση στην Αγορά ή σε τελικούς πελάτες της παραγόμενης ενέργειας από το συμβαλλόμενο παραγωγικό δυναμικό, ΑΠΕ και συμβατικές μονάδες ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Η εταιρεία αντιμετωπίζει τους πελάτες της ως συνεργάτες, προσφέροντας συνεχή και άμεση επικοινωνία για επίλυση των ενεργειακών θεμάτων που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για την πρώτη ESCo εταιρεία που έχει συνάψει Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης. Η εταιρεία έχει στόχο την προμήθεια ενέργειας, ποικιλοτρόπως. Ικανοποιώντας τις ενεργειακές ανάγκες των βιομηχανικών και εμπορικών πελατών, αξιοποιεί τις συνέργειες προς αμοιβαίο όφελος παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, μη στατικές που διαμορφώνονται δυναμικά και με βάση τις ανάγκες του πελάτη-συνεργάτη.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Το 2016 με κύριο γνώμονα τις εξελίξεις και την προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς ενέργειας, δημιουργήθηκε η εταιρεία GDL Green Energy που μετεξελίχθηκε στον Όμιλο Green Energy.

Πρόκειται για καθετοποιημένο Όμιλο που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας, Θέρμανσης/Κλιματισμού, Φορτιστών Ηλεκτροκίνησης, Ενεργειακών Υπηρεσιών, Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Διαχειρίζεται έργα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 29MW. Εντός του 2024, η δυναμική του Ομίλου μας στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, θα ξεπεράσει τα 45MW.

Μέρος του Ομίλου αποτελεί και το Cyprus Energy Fund, ένα ειδικό επενδυτικό ταμείο για επενδύσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Ο Όμιλος κατέχει, επίσης, Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από το 2018 και από τον Οκτώβριο του 2022, συμμετέχει στη Μεταβατική Ρύθμιση της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Φωτογραφίες: Μιχάλης Κυπριανού 

Διαβάστε επίσης: Στην πρίζα το μεγαλύτερο offshore αιολικό πάρκο στον κόσμο (χάρτης)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ