‘‘Think Green, Act Green, Go Green’’

«Επενδύουμε ολοένα και περισσότερο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και καινοτόμες τεχνολογίες, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 και την προώθηση καθαρής ενέργειας» αναφέρει ο COO του Ομίλου Green Energy Group, Χαράλαμπος Κυριάκου

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη του τόπου μας, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς επίσης των κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των αξιών που διέπουν τον Όμιλο Green Energy Group, υπογραμμίζει σε συνέντευξή του ο COO του Ομίλου, Χαράλαμπος Κυριάκου.

Αναφερόμενος στις δράσεις που υλοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή, ο κ. Κυριάκου επισημαίνει πως το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου περιλαμβάνει δράσεις που κινούνται συνδυαστικά ανάμεσα στους πυλώνες του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εκπαίδευσης. Ακολούθως, ο κ. Κυριάκου αναφέρεται στο όραμα του Ομίλου το οποίο όπως επισημαίνει «εστιάζει στην πράσινη μετάβαση». Όπως εξηγεί «επενδύουμε ολοένα και περισσότερο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και καινοτόμες τεχνολογίες, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 και την προώθηση καθαρής ενέργειας».

Τι περιλαμβάνει η στρατηγική του Ομίλου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και σε ποιους πυλώνες αναπτύσσονται οι δράσεις σας;

Στον Όμιλό μας, εργαζόμαστε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια, για να δημιουργήσουμε θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και το καλό του πλανήτη, αξιοποιούμε τις αρχές και τις αξίες που μας διέπουν, για να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Στόχος των δράσεών μας είναι η διαμόρφωση κουλτούρας σε περιβαλλοντικά θέματα και η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και εθνικότητας. Εστιάζουμε στον άνθρωπο με κίνητρο το πάθος για τη διάσωση του πλανήτη. Σε αυτή τη βάση αναπτύσσουμε τη στρατηγική μας, η οποία ξεδιπλώνεται με μια σειρά δράσεων που κινούνται συνδυαστικά ανάμεσα στους πυλώνες Περιβάλλον-Κοινωνία-Εκπαίδευση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με άξονα το «Περιβάλλον», ο Όμιλος επενδύει στον πλανήτη, και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό σύνολο, προσφέροντας πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας. Το πρόγραμμα ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη προϊόντων, αλλά εκτείνεται σε δράσεις που προσκαλούν την συμμετοχή και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης. Πρόσφατα, ο Όμιλος σε συνεργασία με όλους τους Δήμους της επαρχίας Λεμεσού υλοποίησε την «Πράσινη Εβδομάδα». Μια εβδομάδα, η οποία περιελάμβανε εκδηλώσεις σε διαφορετικούς Δήμους της Λεμεσού, με στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης. Κάποιες από τις δράσεις μας ήταν η δεντροφύτευση στο λόφο Καλέβουναρι στα Πολεμίδια, ο καθαρισμός γειτονιάς στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς και η διοργάνωση ποδηλασίας στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, σε συνεργασία με τον Δήμο Γερμασόγειας.

Σκοπός μας η καθιέρωση της «Πράσινης Εβδομάδας», ως θεσμός που θα αγκαλιαστεί από όλους τους Δήμους σε όλη την επικράτεια του νησιού.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανατρέχοντας στις δράσεις του Ομίλου με επίκεντρο την «Κοινωνία», καθιερώσαμε από το 2016 αιμοδοσίες εις μνήμη συναδέλφων μας. Σκοπός του θεσμού είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εθελοντισμού και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Στο πλαίσιο τέτοιων ενεργειών, ο Όμιλος παροτρύνει κάθε χρόνο τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν αλλά και απλούς πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στον εθελοντισμό και να συνδράμουν με τον δικό τους τρόπο στην κοινωνία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αποστολή μας είναι και η προώθηση της πράσινης καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ στις μελλοντικές γενιές. Στον Όμιλό μας θεωρούμε πως τα παιδιά είναι το μέλλον μας, γι’ αυτό και κάθε χρόνο εντείνουμε τις ενέργειές μας προς την «Εκπαίδευση». Προωθούμε την ευαισθητοποίηση των παιδιών στην αειφορία, με επισκέψεις σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Σε κάθε επίσκεψή μας ενθαρρύνουμε τους μαθητές να σκέφτονται οικολογικά και να αναζητούν νέους τρόπους παραγωγής και χρήσης της ενέργειας από ΑΠΕ. Παράλληλα, στο πλαίσιο της «Πράσινης Εβδομάδας» αξιοποιήσαμε τον κινηματογράφο, για να μεταλαμπαδεύσουμε τις γνώσεις μας και να τονίσουμε σε μικρούς και μεγάλους την ανάγκη διάσωσης και του υδάτινου πλούτου.

Ποιοι είναι οι στρατηγικοί σας συνεργάτες σε θέματα ΕΚΕ και ποια η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού;

Η επιτυχία των δράσεών μας είναι αποτέλεσμα στρατηγικών συνεργασιών που αναπτύσσονται καθώς και των ανθρώπων που απαρτίζουν τον Όμιλό μας. Χωρίς αυτούς οι ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν θα ήταν εφικτές.

Για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της ΕΚΕ έχουμε συνάψει ιδιάζουσας σημασίας συνεργασίες, τόσο με Δήμους της Λεμεσού για την υλοποίηση του project «Πράσινη Εβδομάδα», όσο και με το διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο CIM για την στήριξη φοιτητών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τον ακαδημαϊκό κόσμο αλλά και την επιμόρφωση των εργαζομένων μας.

Ποιες εταιρικές αξίες καθοδηγούν τις δράσεις σας και ποιο είναι το μότο σας;

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη του τόπου μας, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς επίσης των κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των αξιών που διέπουν τον Όμιλο.

Γνωρίζουμε καλά την αξία της συμμετοχής στα κοινά, γι’ αυτό και υιοθετήσαμε το μότο ‘‘Think Green, Act Green, Go Green’’. Καλούμε ουσιαστικά τους πολίτες να πράξουν, με στόχο την πράσινη μετάβαση. Από την άλλη, με αυτό το μότο ενσωματώνουμε τους περιβαλλοντικούς μας προβληματισμούς στις δράσεις μας και καλούμε το προσωπικό αλλά και τους πολίτες να κινηθούν στην κοινωνία υπεύθυνα, με σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και στους συνανθρώπους τους.

ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΑΝΟ

Τι περιλαμβάνει το στρατηγικό σας πλάνο σε θέματα Εταιρικής Βιωσιμότητας και ποιες προκλήσεις καλείστε να αντιμετωπίσετε;

Το ζήτημα της αειφορίας σε συνδυασμό με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουν επηρεάσει τη χάραξη πολιτικής, την οικονομία αλλά και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων ανά το παγκόσμιο. Το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου μας ευθυγραμμίζεται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Το συγκεκριμένο πλάνο εστιάζει στο Περιβάλλον, στην Οικονομία και στον Άνθρωπο, με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

Όπως έχω ήδη αναφέρει, το όραμα του Ομίλου μας εστιάζει στην πράσινη μετάβαση. Γι’ αυτό επενδύουμε ολοένα και περισσότερο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και καινοτόμες τεχνολογίες, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 και την προώθηση καθαρής ενέργειας.

Φροντίζουμε για την ενεργειακή αποδοτικότητα, τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και των πελατών μας, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των λειτουργικών δαπανών.

Ο Όμιλός μας, παράλληλα, δίνει έμφαση στη διαφάνεια και την αποτελεσματική διακυβέρνηση, για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους ρυθμιστικούς κανόνες και τη διατήρηση της επιχειρηματικής ηθικής.

Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι πολλές και εντοπίζονται στην εφαρμογή των στόχων, καθώς εξωτερικοί παράγοντες, που προέρχονται κυρίως από τις αποφάσεις του κράτους, εμποδίζουν την άμεση χρηματοδότηση έργων και την περαιτέρω ανάπτυξη επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ για τη διαμόρφωση προσιτών λύσεων.

Η μεγαλύτερη, ίσως, πρόκληση που αντιμετωπίζει ο τομέας είναι η καθυστέρηση της διαδικασίας φιλελευθεροποίησης της Αγοράς Ηλεκτρισμού. Αυτή η κατάσταση αποτελεί εμπόδιο, τόσο για την ανάκαμψη της οικονομίας όσο και την προσφορά επιλογών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Θεωρώ ότι η μετάβαση της Κύπρου στην πράσινη οικονομία αποτελεί κοινωνική ευθύνη όλων μας. Πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο όραμα που για την επίτευξή του επιβάλλεται η καταπολέμηση της κωλυσιεργίας του κράτους για ριζικές αλλαγές διαδικασιών, η μείωση των απειλών για το περιβάλλον και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ποια είναι η στρατηγική προσέγγιση του Ομίλου σε ό,τι αφορά το θέμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης;

Η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου μας βασίζεται σε αρχές και πρακτικές συνδεδεμένες με την αειφορία και χαράσσεται με προσανατολισμό τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Δίνοντας έμφαση στο περιβάλλον και την κοινωνία, προσφέρουμε ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη οικονομική και ανθεκτική ανάπτυξη της Κύπρου.

Επεκτείνοντας το δίκτυο φωτοβολταϊκών πάρκων του Ομίλου, επισφραγίζουμε το σκοπό της ίδρυσής μας. Με σταθερά στρατηγικά βήματα επενδύουμε, ώστε μέχρι το 2025 να αναπτύξουμε Φωτοβολταϊκά Πάρκα, συνολικής ισχύος 55MW, για να συνεχίσουμε να προμηθεύουμε καθαρή ενέργεια, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές CO2.

Ταυτόχρονα, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, με την εγκατάσταση και ανάπτυξη σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αποτελεί σημαντικό πυλώνα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών, εάν φυσικά η ενέργεια προκύπτει από ΑΠΕ.

Επιπρόσθετα, συμβάλλουμε στην προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας, παρέχοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, μέσω ενεργειακών ελέγχων, να εντοπίσουν και να μειώσουν το ανθρακικό αποτύπωμά τους με βέλτιστες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης. Απώτερος σκοπός μας είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων, ώστε να πετύχουν και να συμμορφωθούν με τους στόχους βιωσιμότητας.

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ESG

Η εφαρμογή των κριτηρίων ESG είναι διεθνώς μια ανερχόμενη τάση. Πώς ανταποκρίνεστε στην πρόκληση αυτή και ποιο είναι το όφελος για μια επιχείρηση που εφαρμόζει τα κριτήρια αυτά;

Είναι αλήθεια ότι η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG βρίσκεται στο προσκήνιο και αποτελεί πλέον κοινωνικοοικονομικό ζήτημα. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με την υιοθέτηση των κριτηρίων, που εστιάζουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων.

Στον Όμιλό μας, με προσανατολισμό τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία, ενισχύουμε την αξία των εργαζομένων μας με προγράμματα κατάρτισης, επικυρώνουμε την ποιότητα των προϊόντων μας και αντλούμε επενδύσεις, με πλήρη διαφάνεια.

Πιστεύω ότι η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη στρατηγική ανάπτυξη μιας επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των κινδύνων και να προσφέρει μακροπρόθεσμα οικονομική σταθερότητα.

Οι επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με αυτά τα κριτήρια αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αφού και οι τράπεζες έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνουν τα κριτήρια στα προϊόντα τους. Επιπλέον όφελος αποτελεί και το γεγονός ότι τέτοιες επιχειρήσεις είναι πιο ελκυστικές για επενδυτές και χρηματοδοτικούς φορείς.

Προσωπικά, θεωρώ πως η υιοθέτηση τέτοιων κριτηρίων από τις επιχειρήσεις αποτελεί μονόδρομο για την αντιμετώπιση κρίσεων. Έτσι, εάν οι εταιρείες εφαρμόσουν σύγχρονες πρακτικές, με πλήρη διαφάνεια στις διεργασίες, τότε μπορούν να συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση, να διαχειρίζονται το ρίσκο και τις προκλήσεις, να πραγματοποιούν έρευνες, να αναπτύσσουν τα προϊόντα τους, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία τους και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

Μετά την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με την αύξηση του πληθωρισμού. Πόσο επηρέασε και με ποιον τρόπο η εξέλιξη αυτή το στρατηγικό σας πλάνο σε ό,τι αφορά τα θέματα ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης;

Η ενεργειακή κρίση και η αύξηση του πληθωρισμού δημιούργησαν περισσότερες προκλήσεις για τον Όμιλό μας. Ωστόσο, η ευελιξία που μας διακρίνει βοήθησε, ώστε να αναπροσαρμόσουμε άμεσα τον στρατηγικό μας σχεδιασμό και να λάβουμε μέτρα, όπως για παράδειγμα η άμεση εισαγωγή προϊόντων με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Οι νέες συνθήκες έχουν επηρεάσει σε κάποιο βαθμό την προσέγγιση των επιχειρήσεων σε θέματα ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, η ενεργειακή κρίση αύξησε την ανάγκη και το ενδιαφέρον των πολιτών και των επιχειρήσεων για μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κοινωνία, πλέον, απαιτεί περισσότερη διείσδυση των ΑΠΕ και περισσότερα έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Ο Όμιλός μας προσφέρει, ήδη, ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ σε επιχειρήσεις, με πιο ελκυστικές τιμές. Ενώ με το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς όλοι οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέξουν τον προμηθευτή. Θεωρώ απαραίτητη τη φιλελευθεροποίηση της αγοράς, καθώς αυτή θα συμβάλει στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της ενεργειακής αποδοτικότητας, προσφέροντας, παράλληλα, οικονομικά οφέλη στους καταναλωτές.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

O Όμιλος Green Energy δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το 2016. Πρόκειται για έναν καθετοποιημένο Όμιλο που προσφέρει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τις μονάδες παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάρκα). Συγκεκριμένα, προσφέρει υπηρεσίες στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας, Θέρμανσης/Κλιματισμού, Φορτιστών Ηλεκτροκίνησης, Ενεργειακών Υπηρεσιών, Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Διαχειρίζεται έργα στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 30MW. Εντός του 2024, η δυναμική του Ομίλου μας στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεπεράσει τα 45MW.

Ο Όμιλος κατέχει, επίσης, Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από το 2019, και από τον Οκτώβριο του 2022 συμμετέχει στη Μεταβατική Ρύθμιση της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Στοιχεία επικοινωνίας

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 107Β, Λεμεσός, 3070

Τηλ.: 25734800

https://greenenergy.com.cy/

 

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Πράσινη Εβδομάδα»:

• Δεντροφύτευση

• Καθαρισμός ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

• Διοργάνωση ποδηλασίας

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Αιμοδοσίες εις μνήμη συναδέλφων

• Προώθηση του εθελοντισμού

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Επισκέψεις σε σχολεία για θέματα αειφορίας

• Προβολή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάγκη διάσωσης του υδάτινου πλούτου

• Συνεργασία με CIM για στήριξη φοιτητών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επιμόρφωση εργαζομένων

Διαβάστε επίσης: Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα με «άρωμα» εκπαίδευσης για μικρούς και μεγάλους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ