Αυξάνονται μετ' αναβολής οι εκπτώσεις σε δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας

Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει παραχώρηση έκπτωσης για κεφαλαιουχικές δαπάνες που διενεργούνται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και για δαπάνες που διενεργούνται για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων εμπορικού τύπου

Με τη συμπερίληψη της τροπολογίας των ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ θα επανέλθει για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο που προβλέπει την τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να παραχωρηθεί έκπτωση για κεφαλαιουχικές δαπάνες που διενεργούνται από νομικά πρόσωπα εντός των φορολογικών ετών 2023, 2024 και 2025 για σκοπούς ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία των δυο κομμάτων προβλέπει αύξηση του ποσοστού έκπτωσης που παραχωρείται σε νομικά πρόσωπα για τη διενέργεια κεφαλαιουχικών δαπανών για ηλεκτρικά οχήματα από 25%, που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, σε 331/3%, ώστε να επιτυγχάνεται απόσβεση της δαπάνης σε τρία αντί σε τέσσερα χρόνια.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται στην έκθεση της επιτροπής Οικονομικών η οποία εξέτασε το νομοσχέδιο, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.    Παραχώρηση έκπτωσης ύψους 7% για κεφαλαιουχικές δαπάνες που διενεργούνται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
2.    Παραχώρηση έκπτωσης ύψους 20% για κεφαλαιουχικές δαπάνες που διενεργούνται για τεχνικά συστήματα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για αγορά και εγκατάσταση μπαταριών.
3.    Παραχώρηση έκπτωσης ύψους 25% για κεφαλαιουχικές δαπάνες που διενεργούνται για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων εμπορικού τύπου, λεωφορείων και ταξί.
4.    Μη συμπερίληψη στο φορολογητέο εισόδημα των δαπανών που διενεργούνται από νομικά πρόσωπα για την εκπόνηση μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας.
    
Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ενισχύονται τα κίνητρα για τη διενέργεια κεφαλαιουχικών δαπανών από επιχειρήσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, του εξοπλισμού και των συστημάτων τους. Ως αποτέλεσμα αναμένεται μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην υλοποίηση του εθνικού στόχου για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Σύμφωνα με την ίδια αρμόδιο, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις οποίες παραχωρούνται οι εν λόγω εκπτώσεις αφορούν μεταξύ άλλων σε δαπάνες που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις για τη θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων, τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής των εγκαταστάσεών τους, την αντικατάσταση κουφωμάτων, την εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας και διαχείρισης ενέργειας, την αγορά και εγκατάσταση μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων εμπορικού τύπου, λεωφορείων και ταξί.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Παραμένει ο σκεπτικισμός για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τα 3 σημεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ