Η Ευρώπη αλλάζει, η Κύπρος εμμένει στο μονοπώλιο: Στο 87,5% το μερίδιο αγοράς της ΑΗΚ

Το υψηλότερο μερίδιο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στους μεγαλύτερους παραγωγούς ηλεκτρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Το 2022, οι μεγαλύτεροι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σημείωσαν μείωση του μεριδίου αγοράς σε πολλές χώρες της ΕΕ, αναδεικνύοντας τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας σε σύγκριση με το 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Στην Κύπρο, η κατάσταση δεν συμβαδίζει με το γενικό συμπέρασμα της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου καταγράφει το υψηλότερο μερίδιο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στους μεγαλύτερους παραγωγούς ηλεκτρισμού της ΕΕ.

Ένας δείκτης μεριδίου αγοράς δείχνει το ποσοστό της ενέργειας της αγοράς που παρέχεται από τη μεγαλύτερη εταιρεία του δικτύου. Τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς υποδηλώνουν μια μονοπωλιακή ή ολιγοπωλιακή αγορά.

Μεταξύ 2021 και 2022, αύξηση του μεριδίου αγοράς της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ανέφεραν 4 χώρες της ΕΕ. Σε 4 χώρες, το μερίδιο παρέμεινε σταθερό, ενώ μείωση αναφέρθηκε από 16 χώρες. Η μείωση του μεριδίου αγοράς υποδηλώνει αυξανόμενο ανταγωνισμό και διαφοροποίηση της αγοράς ενέργειας.

Μεταξύ 2021 και 2022, η μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου αγοράς αναφέρθηκε στη Σλοβακία [+6,7 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.)], ενώ η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στη Γαλλία (-6,5 π.μ.).

Το 2022, το μερίδιο αγοράς του μεγαλύτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διέφερε μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Το μεγαλύτερο μερίδιο καταγράφηκε στην Κύπρο (87,5%), ακολουθούμενη από την Κροατία (73,6%) και τη Γαλλία (72,5%).

Αντίθετα, το μερίδιο αγοράς του μεγαλύτερου παραγωγού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ήταν το χαμηλότερο στη Λιθουανία (12,0%), την Πολωνία (14,9%) και την Ιταλία (18,0%).

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2021, το αντίστοιχο ποσοστό για την Κύπρο ήταν 88%, το 2020 89% και το 2019 91%. Η μείωση του μεριδίου, όσο μικρή και αν είναι, υποδηλώνει τη μείωση της συγκέντρωσης της αγοράς.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με την έκθεση προόδου που υπέβαλε στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), η λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) αναμένεται το Φθινόπωρο του 2025. 

Διαβάστε επίσης: Great Sea Interconnector: Τα 4 «όχι» της ΡΑΕΚ - Ποιες οι συνέπειες για το έργο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ