«Στις Γενικές διασφαλίζουμε τα δεδομένα που μας εμπιστεύεστε»

Στις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, δίνουν μεγάλη σημασία στην εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων των ασφαλισμένων και λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε αυτά να προστατεύονται και να αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό έκδοσης και διαχείρισης των ασφαλιστηρίων των πελατών.

Η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων αποτελεί για της Γενικές,  προτεραιότητα και, σε αυτό το πλαίσιο, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του νέου Γενικoύ Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (EE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, έχουν αναθεωρήσει τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

Η Δήλωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι Γενικές συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα ιδιωτών και ενημερώνει για τα δικαιώματα των ασφαλισμένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που τους έχουν εμπιστευτεί.

Η πλήρης έκδοση της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα τους (www.gic.com.cy). 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ