ΙΝΕ: Πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Handshake event στη Λευκωσία

Την Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Νέων Επιστημόνων (ΙΝΕ) το δεύτερο (2ο) Handshake event στο The Winery στη Λευκωσία.

Το Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων (INE) είναι ένας αυτόνομος και μη κερδοσκοπικός Οργανισμός,  ο οποίος απαρτίζεται από νέους επαγγελματίες, με κύρια αποστολή την παραγωγή νέων ιδεών και προτάσεων προς επίλυση σύγχρονων ζητημάτων που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία. Κύριες και θεσμικές εκδηλώσεις του Ινστιτούτου, αποτελούν οι συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης ως προς την έρευνα συζήτηση και παραγωγή νέων ιδεών και προτάσεων, αλλά και οι εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού δικτύου των μελών του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από  την Εκτελεστική Επιτροπή (Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Αντιπρόεδρο Β, Συντονιστή Επιτροπών, Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα και Ταμία) και τους Προέδρους των Επιτροπών.  (επισυνάπτεται)

Kάθε Επιτροπή έχει δικό της εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και καταρτίζει ετήσιο Πλάνο Δράσης. Τα μέλη του ΙΝΕ έχουν την ευκαιρία μέσα από τη δράση των Επιτροπών τους, να προτείνουν λύσεις και προτάσεις σε προβλήματα και θέματα που αφορούν το επαγγελματικό τους κλάδο. Έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ομάδες μελετών, εκδηλώσεις και συνέδρια τα οποία ενισχύουν την επαγγελματική τους κατάρτιση και αναπτύσσουν το επιχειρηματικό τους δίκτυο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΙΝΕ

 • Κύπρος Λουκά  - Πρόεδρος
 • Γιάννης Τομασίδης - Αναπληρωτής Πρόεδρος
 • Μάριος Θεοφίλου - Αντιπρόεδρος
 • Αντρέας Γεωργιάδης - Αντιπρόεδρος Β’
 • Ελίζα Σαββίδου - Γραμματέας
 • Ντίνος Μάρκου - Ταμίας
 • Άντρη Προδρόμου - Οργανωτικός Γραμματέας
 • Κυριάκος Παλαίχωρος - Οργανωτικός Γραμματέας Β
 • Μαρία Κρεμμού - Γενικός Συντονιστής Επιτροπών
 • Κυριάκος Φιαλόγιαννος  - Πρόεδρος Επιτροπής Επιχειρηματικότητας
 • Γιώργος Θουκιδίδης - Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών
 • Χρίστος Τρύφωνος - Πρόεδρος Επιτροπής Νομικών
 • Μαριάννα Παπαδοπούλου - Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρωπιστικών Θεμάτων & Εθελοντισμού
 • Θεοδοσία Κυριάκου - Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας & Αθλητισμού
 • Αντρέας Τιμοθέου - Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ