ONE LIFE PARTNERS: Προγραμματίστε το μέλλον σας επαγγελματικά και αποτελεσματικά

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν τα σημερινά εισοδήματά σας είναι αρκετά για να εξασφαλίσουν τις ανάγκες σας κατά την διάρκεια της συνταξιοδότησης σας;

Εμπεριστατωμένες έρευνες έχουν δείξει ότι η πλειοψηφία των σημερινών εργαζομένων θα χρειαστεί να αποταμιεύσει έως και 10 φορές τα ετήσια εισοδήματά τους για να εξασφαλίσουν επαρκή συνταξιοδοτικά κεφάλαια. Μειωμένες αποταμιεύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αναβολή της σύνταξης αλλά και αποδοχή χαμηλότερου βιοτικού επιπέδου.

Λόγο αυτών των κινδύνων, οι πλείστοι εργαζόμενοι έχουν αποδεχθεί την ανάγκη κατάρτισης ενός σωστού προγραμματισμού όσο αφορά τα κεφάλαια που διατίθενται στα ταμεία προνοίας (ΤΠ) τους, ως μέτρο αντιστάθμισης του κινδύνου ανεπαρκούς αποταμίευσης και αυξημένων αναγκών. Παρ’ όλα αυτά στην Κύπρο πολλά από τα υφιστάμενα ΤΠ  υπολειτουργούν αφού τα πλείστα παραμένουν ανενεργά/παθητικά με τα κεφάλαια που διαθέτουν να μην έχουν την δυνατότητα να επενδυθούν. Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών παραμένει  χωρίς ΤΠ ή έχουν ρευστοποιήσει τα ταμεία τους λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2013.

Παρά την διάθεση που υπάρχει και την κατανόηση ως προς την αναγκαιότητα ενός αποτελεσματικού ΤΠ, οι πλείστες μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν σήμερα με παθητικό ή χωρίς ΤΠ. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η διαχείριση τέτοιων ταμείων μπορεί να αποδειχτεί χρονοβόρα, δαπανηρή αλλά και περίπλοκη, πολλές φορές, λόγω των αυξανόμενων κανονισμών συμμόρφωσης. Έλλειψη εξειδίκευσης στην διαχείριση των επενδύσεων αποτρέπει επίσης πολλές εταιρίες να αναζητήσουν αποδοτικές λύσεις.

Οι εργοδότες παρ’ όλο που θα ήθελαν να προσφέρουν στο προσωπικό τους ένα σύγχρονο και αποδοτικό ΤΠ, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν τον απαραίτητο διαθέσιμο χρόνογια να μπορούν να προσφέρουν αυτή τη λύση εσωτερικά. Ακόμη και οι εταιρείες που θα ήθελαν να αφιερώσουν χρόνο για την σύσταση ενός επαγγελματικού ΤΠ κάτω από σωστή διακυβέρνηση, τα κεφάλαια που διαθέτουν είναι μικρά σε μέγεθος συγκριτικά και περιορίζουν τις επενδυτικές επιλογές αλλά και την αποτελεσματική διασπορά των επενδύσεων. Ως αποτέλεσμα, αυτά τα κεφάλαια παραμένουν σε μετρητά με μηδαμινές αποδόσεις αλλά και χωρίς τη δυνατότητα το κάθε μέλος να επιλέγει την επενδυτική στρατηγική που θα ήθελε σύμφωνα με τις μελλοντικές του ανάγκες. 

Τα πιο πάνω εμπόδια και επιφυλάξεις μπορούν να αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν με ένα απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Την εγγραφή σε ένα οριζόντιο πολυεπιχειρησιακό Ταμείο Προνοίας όπως το One Life Partners (OLP).  Η ομάδα μας, , έχει προχωρήσει στην ίδρυση ενός ταμείου προνοίας  καθορισμένων εισφορών για να καλύψει τις απαιτήσεις των κυπριακών επιχειρήσεων.  Το OLP είναι η ιδανική λύση! Από τη διοίκηση και την υποβολή εκθέσεων, στο σχεδιασμό των στρατηγικών επικοινωνίας, την επενδυτική στρατηγική, την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και την συμμόρφωση.

Το Ταμείο Προνοίας OLP επιτρέπει σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εργοδότες να απολαμβάνουν οικονομικά οφέλη από την εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης των επενδύσεων και γενική διαχείριση των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων τους από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Απευθύνεται κυρίως σε Κύπριους εργοδότες που δεν θέλουν να ασχολούνται με υφιστάμενους κανόνες συμμόρφωσης, αλλά που παράλληλα επιθυμούν να προσφέρουν στους υπαλλήλους τους μια σύγχρονη, αποδοτική και επαγγελματική λύση.

Το OLP προσφέρει επιλογές από παγκοσμίως διαφοροποιημένες επενδυτικές στρατηγικές που καλύπτουν τα διαφορετικά προφίλ κινδύνου των μελών του, ικανοποιώντας τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες τους. Το κάθε μέλος έχει την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα από 4 διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές: Στρατηγική Μετρητών, Συντηρητική Στρατηγική, Ισορροπημένη Στρατηγική, και Δυναμική Στρατηγική. Οι επενδύσεις των χαρτοφυλακίων είναι στρατηγικά κατανεμημένες τόσο γεωγραφικά όσο και ανά κατηγορία στοιχείων ενεργητικού για να επιτυγχανουν την καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ ρίσκου και απόδοσης.

Το One Life Partners, έχοντας εντάξει στο πελατολόγιο του σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών, εδραιώνεται πλέον στην Κυπριακή αγορά ως η αξιόπιστη λύση που αναζητεί η κάθε επιχείρηση που θέλει να προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό της ένα σύγχρονο ταμείο προνοίας.

Η ομάδα του OLP παραμένει στην διάθεσή σας για να απαντήσει οποιεςδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις χρειάζεστε. Μπορείτε  να επικοινωνήσετε μαζί μας  μέσο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο pphilippides@onepluscapital.net  ή να μιλήσετε απευθείας με το διευθυντή μας Παύλο Φιλιππίδη στο +357 22873760.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ