Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 20 Μαΐου 2018 η “Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank’’ στην Κύπρο.

Η “Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank” πραγματοποιείται ετησίως από το 2009, σε όλες τις χώρες όπου έχει παρουσία ο Όμιλος και συμβάλλει στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση και συνεισφορά του ανθρωπίνου δυναμικού σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

Φέτος, η Alpha Bank Cyprus Ltd διοργάνωσε ενέργειες για την ενίσχυση απόρων οικογενειών. Συγκεκριμένα, ομάδες Εθελοντών από το Προσωπικό της Τραπέζης συγκέντρωσαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία παραδόθηκαν στις οικογένειες, μέσω των φιλανθρωπικών οργανισμών “Europa Donna”, “Βαγόνι Αγάπης” και του “Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης (Κ.Ε.Π.Α.) Άγιος Χριστόφορος”.

Η ενεργός συμμετοχή του Προσωπικού συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχία της “Ημέρας Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank” και αντικατοπτρίζει την εταιρική υπευθυνότητα του Ομίλου, προάγοντας την ομαδικότητα και τη συνεργασία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ