ΕΤΕΚ: Απογοητευτική η εικόνα της διείσδυσης των ΑΠΕ στην κυπριακή οικονομία

Ο ενεργειακός σχεδιασμός οφείλει να είναι μακρόπνοος και ολοκληρωμένος.

Μόλις ενάμιση χρόνο από το 2020 η Κύπρος έχει ακόμη απόσταση να διανύσει σε σχέση με τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηλεκτροπαραγωγή, ενώ απέχει πολύ από τον δεσμευτικό στόχο χρήσης ΑΠΕ στις μεταφορές και είναι βέβαιο ότι ο τελευταίος δεν θα επιτευχθεί. Το ΕΤΕΚ συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας στην οποία παρουσιάστηκαν τα πιο πάνω στοιχεία, για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο και ειδικότερα στην ηλεκτροπαραγωγή, στη θέρμανση/ψύξη και στις μεταφορές.

Σε σχέση με τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή δυστυχώς δεν έχει λυθεί ακόμη το πρόβλημα της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων στην αδειοδότηση έργων, ενώ συνεχίζει να υπάρχει έλλειψη συντονισμού. Παράλληλα, παρατηρείται μια δυστοκία δημιουργίας νέων υποδομών και ενίσχυσης του ηλεκτρικού δικτύου, έτσι ώστε να δέχεται ομαλά και χωρίς προβλήματα, την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ. Τέλος, συνεχίζουν οι ασυνέχειες και τα χρονικά κενά μεταξύ σχεδίων στήριξης ΑΠΕ, ενώ παρατηρήθηκε αναβλητικότητα και παλινδρομήσεις για τα νέα σχέδια για φωτοβολταϊκά. Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει επιτέλους να επιλυθούν με ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Συναφώς, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη όπως επισπευσθεί η υλοποίηση των αδειοδοτημένων έργων ΑΠΕ. Τέλος, το κράτος θα πρέπει άμεσα να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης κυβερνητικών κτιρίων, πέραν των υποχρεωτικών του στόχων.

Σε σχέση με τη χρήση ΑΠΕ στις μεταφορές είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ορίσει φιλόδοξο δεσμευτικό στόχο και είχε καθορίσει και αυστηρά πρότυπα για τα βιοκαύσιμα. Τούτα όμως ήταν γνωστά εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον, και παρέμειναν ως δεσμεύσεις της Κύπρου, παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν  σε πολιτικό επίπεδο για να δοθεί κατ’ εξαίρεση χαλάρωση. Δυστυχώς το θέμα της διείσδυσης ΑΠΕ στις μεταφορές αφέθηκε στην τύχη του. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε πως δεν υπήρχε κανένας σχεδιασμός και παρακολούθηση του και φτάσαμε στο παρά πέντε χωρίς ορατές λύσεις ή σε κάθε περίπτωση σε λύσεις οι οποίες θα επιβαρύνουν, χωρίς το αντίστοιχο όφελος την οικονομία, όπως είναι αυτή της στατιστικής μεταβίβασης ή της άμεσης μαζικής διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές. Για άλλη μια φορά αναδείχθηκε η έλλειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού. Για άλλη μια φορά διαφάνηκε η ασυνεννοησία μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων Ενέργειας και Μεταφορών. Επί τούτου πρέπει να υπάρξει λογοδοσία και να αποδοθούν ευθύνες. Σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με τους στόχους του 2020 το κράτος θα πρέπει να μελετήσει τη δυνατότητα άμεσων παρεμβάσεων στον κυβερνητικό στόλο καθώς και σε οχήματα του ευρύτερου δημοσίου.

Ο ενεργειακός σχεδιασμός και ειδικότερα στον τομέα των μεταφορών οφείλει να είναι μακρόπνοος και ολοκληρωμένος. Το κράτος δαπάνησε πέραν των €300 εκατομμυρίων για να στηρίξει τις δημόσιες συγκοινωνίες, την τελευταία επταετία αλλά δεν μερίμνησε να συνδυαστεί αυτή η δαπάνη όπως θα έπρεπε, με την διείσδυση των ΑΠΕ στις μεταφορές, ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου. Δυστυχώς στο παρά πέντε δεν υπάρχουν βέλτιστες λύσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σχεδιάσουμε και εφαρμόσουμε με προσήλωση ενεργειακούς σχεδιασμούς για το 2030. Η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ με κυρίαρχες τις τεχνολογίες του ήλιου, η μελετημένη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές και η δημιουργία υποδομών αποθήκευσης, σε συνδυασμό με την ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, οφείλουν να είναι τα βασικά συστατικά του σχεδιασμού αυτού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ