Έκθεση της PwC καταγράφει τις αλλαγές στις οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις

Έκθεση της PwC με τίτλο «Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022», καταδεικνύει ότι οι συνεχιζόμενες, ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο ψυχαγωγίας και ΜΜΕ έχουν εισέλθει σε μια νέα δυναμική φάση.

Σε ένα περιβάλλον ευρείας και σταθερής ανάπτυξης – παρά την ανομοιόμορφη κατανομή της – τρεις αναγκαιότητες επηρεάζουν το σύνολο των εταιρειών του κλάδου: σύγκλιση, σύνδεση με τους καταναλωτές και δημιουργία εμπιστοσύνης.

Τα νέα δεδομένα καταδεικνύουν ότι τα όρια που διαχώριζαν στο παρελθόν τους τομείς της ψυχαγωγίας και των ΜΜΕ, της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών φαίνεται να αφανίζονται. Οι μεγάλοι πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο και οι πλατφόρμες παράδοσης προχωρούν σε κάθετη ολοκλήρωση, ενώ οι διαδικτυακοί κολοσσοί επεκτείνονται οριζόντια εστιάζοντας στο περιεχόμενο. Την ίδια ώρα οι παραδοσιακοί διαχωρισμοί των τμημάτων της αγοράς γίνονται δυσδιάκριτοι, π.χ. μεταξύ έντυπων και ψηφιακών μέσων, παιχνιδιών βίντεο και αθλημάτων, ασύρματης και σταθερής πρόσβασης, καλωδιακής και διαδικτυακής τεχνολογίας, κοινωνικών και παραδοσιακών μέσων.

Παράλληλα, με την εξέλιξη αυτή επινοούνται νέα επιχειρηματικά μοντέλα, προσφέροντας σε όλες τις εταιρείες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν νέες ροές εσόδων και να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας, ενώ οι απαιτούμενες δυνατότητες περιλαμβάνουν τη στόχευση οπαδών και την πιο αποτελεσματική διασύνδεση με τους καταναλωτές, για ενίσχυση της αφοσίωσης των μελών.

Εν μέσω των αλλαγών αυτών και των συνεχών εξελίξεων της τεχνολογίας, αναδύεται μια πρωταρχική αναγκαιότητα: η εξασφάλιση και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των συνεργατών στο οικοσύστημα. Ζούμε σε μια εποχή όπου για πολλούς κλάδους η εμπιστοσύνη βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και οι ρυθμιστικές αρχές βάζουν στο στόχαστρο τη χρήση δεδομένων εκ μέρους των επιχειρήσεων ΜΜΕ. Ως εκ τούτου, η ικανότητα μιας εταιρείας να διατηρεί την εμπιστοσύνη των καταναλωτών αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης. Είναι μια σημαντική πρόκληση για τις εταιρείες ψυχαγωγίας και ΜΜΕ, καθώς θα πρέπει να αποδείξουν την αξιοπιστία τους σε πολλαπλά επίπεδα, όπως είναι το περιεχόμενο, τα δεδομένα, η αποτίμηση της αξίας τους, ο κοινωνικός αντίκτυπος και η καταλληλότητα του διαφημιστικού περιεχομένου. Το περιεχόμενο και το brand αποτελούν δομικά στοιχεία στη διαδικασία δημιουργίας εμπιστοσύνης, αρχίζοντας με την τήρηση της υπόσχεσης για ποιότητα.

Αύξηση εσόδων

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία καταγράφει δεδομένα και προβλέψεις εσόδων για 15 τμήματα του κλάδου σε 53 χώρες, οι συνολικές παγκόσμιες δαπάνες του κλάδου ψυχαγωγίας και ΜΜΕ θα αυξηθούν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια με σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) της τάξης του 4,4%. Χάρη στην αύξηση αυτή, τα παγκόσμια έσοδα του κλάδου θα ανέλθουν το 2022 στα US$ 2,4 τρις, σε σύγκριση με US$ 1,9 τρις το 2017.

Τη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων θα καταγράψουν τα τμήματα της αγοράς που βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία. Τις καλύτερες επιδόσεις σημειώνει, παρά τη χαμηλή αρχική της βάση, η εικονική πραγματικότητα με πενταετές ρυθμό ανάπτυξης CAGR της τάξης του 40,4%. Ακολουθεί το ΟΤΤ video με 10,1%. Αντίθετα, τα έσοδα των εφημερίδων και των περιοδικών αναμένεται να μειωθούν στα επόμενα πέντε χρόνια. Ο ρυθμός ανάπτυξης CAGR για τα βιβλία, το ραδιόφωνο, την παραδοσιακή τηλεόραση και τα οικιακά βίντεο θα είναι μικρότερος από 2%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ