Πραγματοποιήθηκε η πρώτη έρευνα του iLIFE-TROODOS

Στο πλαίσιο του προγράμματος iLIFE-TROODOS πραγματοποιήθηκε η πρώτη έρευνα στο ευρύ κοινό το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018.

Απώτερος στόχος αυτής της πρώτης προσπάθειας ήταν η διερεύνηση των γνώσεων της Κυπριακής κοινωνίας όσον αφορά στα βασικά στοιχεία/χαρακτηριστικά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους (ΕΔΠΤ), όπως είναι για παράδειγμα θέματα που αφορούν στην πανίδα, στη χλωρίδα, στα απειλούμενα φυτικά είδη, στα γεωλογικά πετρώματα, στα πολιτιστικά μνημεία που συναντώνται σε αυτό, καθώς επίσης στην τοπική οικονομία του συγκεκριμένου χώρου.

Η έρευνα που διεξήχθη ήταν ποσοτική και πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων (από την Prime Consulting) σε παγκύπρια κλίμακα. Ακολουθήθηκε τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε άτομα άνω των 18 ετών και συνολικά συλλέχθηκαν 498 ερωτηματολόγια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι το συγκεκριμένο έργο δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία (75%) δηλώνει ότι δεν λαμβάνει επαρκή ενημέρωση για το ΕΔΠΤ. Σε συνάρτηση με αυτά τα στοιχεία, αποδείχθηκε ότι μεγάλο ποσοστό του δείγματος δεν γνωρίζουν βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με το ΕΔΠΤ, όπως για παράδειγμα το 56% δεν γνωρίζει ότι το ΕΔΠΤ βρίσκεται εντός του Δικτύου Natura 2000, 56% δεν γνωρίζει το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 που διασχίζει το ΕΔΠΤ, 51% δεν γνωρίζει τα απειλούμενα φυτικά είδη, 51% δεν γνωρίζει ότι φιλοξενούνται 14 είδη νυχτερίδας, ενώ τέλος ποσοστό 41% του δείγματος δεν γνωρίζει ότι μέσα στο πάρκο λειτουργούν 9 εκδρομικοί χώροι.

Το έργο iLIFE-TROODOS θα συνεχιστεί για τα επόμενα δύο χρόνια με απώτερο στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων για τη σημασία που έχει το ΕΔΠΤ στη ζωή των κατοίκων της Κύπρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ