Νέα πολιτική διαφάνειας στη διαχείριση τ/κ περιουσιών

Τι ενέκρινε το Υπουργικό.

Τη νέα πολιτική διαφάνειας για τη διαχείριση των τ/κ περιουσιών, που αποτελούν το 10% της συνολικής έκτασης των ελεύθερων περιοχών, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Η πολιτική αυτή προνοεί, μεταξύ άλλων τη δημοσιοποίηση των διαθέσιμων τ/κ περιουσιών στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.moi.gov.cy/tcp), αρχής γενομένης από την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ θα δημοσιοποιούνται και τα ονόματα των όσων αποκτούν τ/κ περιουσίες για σκοπούς επαγγελματικής στέγης και γεωργικούς κλήρους. Από τη δημοσιοποίηση θα εξαιρούνται όσοι απέκτησαν κατοικία για λόγους προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, θα διατίθενται τα απαιτούμενα έντυπα, ενώ η περίοδος εξέτασης των αιτήσεων θα κυμαίνεται από 30 μέρες μέχρι 3 μήνες στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

Η νέα πολιτική στοχεύει να τερματίσει την έλλειψη διαφάνειας και τις σαθρές και μη σαφείς διαδικασίες εξέτασης των αιτημάτων, αλλά και η προνομιακή μεταχείριση κάποιων ευνοούμενων του συστήματος, οι οποίες «δημιούργησαν μέχρι σήμερα μεγάλες αδικίες αλλά και φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής», όπως ανέφερε στις δηλώσεις του ο ΥΠΕΣ.

Όπως είπε, η πολιτική αυτή αφορά στη διαχείριση και εκμετάλλευση μιας τεράστιας περιουσίας, η συνολική έκταση της οποίας στις ελεύθερες περιοχές ανέρχεται στις 455.000 σκάλες, ή 609 εκατομμύρια τετ μέτρα και αντιπροσωπεύει το 10,2% της έκτασης της γης των ελεύθερων περιοχών.

Ο κ. Πετρίδης υπενθύμισε πως στο παρελθόν οι διαθέσιμες τ/κ περιουσίες δεν δημοσιοποιούνταν, έρχονταν μερικές φορές εις γνώση ενός πολύ περιορισμένου κύκλου ανθρώπων, που σε συνδυασμό με την έλλειψη αντικειμενικών κριτηρίων χρήσης, οδήγησαν στην προνομιακή μεταχείριση κάποιων που σε βάθος χρόνου κερδοσκοπούσαν εις βάρος της κερδοσκοπούσαν εις βάρος του προσφυγικού κόσμου και των δικαιούχων.

«Το καλύτερο αντίδοτο στην διαφθορά και στα κλειστά κλαμπ,» τόνισε, είναι η διαφάνεια κάτι το οποίο επισημάναμε από την πρώτη στιγμή εξαγγέλλοντας και τη λήψη μέτρων ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα εκείνα που δεν τιμούν ούτε το κράτος ούτε συνάδουν με το σεβασμό τον οποίο πρέπει να προσδίδουμε στο σύνολο του προσφυγικού κόσμου».

Η νέα διαδικασία περιλαμβάνει:
 
Έναρξη επίσημης ιστοσελίδας τ/κ περιουσιών, στη οποία θα δημοσιεύονται όλες οι διαθέσιμες τ/κ περιουσίες, που αφορούν την παραχώρηση κατοικιών για μόνιμη στέγαση, γεωργικών και κτηνοτροφικών κλήρων, αλλά και επαγγελματικών υποστατικών.

Στη δημοσίευση θα καθορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία θα κυμαίνεται μεταξύ 4 και 6 εβδομάδες αναλόγως της περίπτωσης.

Η δημοσιοποίηση των διαθέσιμων τ/κ περιουσιών όπως θα προκύπτουν κατόπιν επιτόπιων ελέγχων της υπηρεσίας, θα γίνεται σε τακτά διαστήματα τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τους δύο με τρεις μήνες.

Στην ιστοσελίδα θα βρίσκονται αναρτημένα όλα τα απαιτούμενα έντυπα και τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, η εξέταση των αιτήσεων θα διαρκεί το μέγιστο τρεις μήνες στις πιο δύσκολες περιπτώσεις με τον μέσο όρο περιόδου εξέτασης να διαμορφώνεται γύρω στις 30 μέρες.

Όλες οι αιτήσεις θα εξετάζονται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζουν οι σχετικοί νόμοι περί τ/κ περιουσιών, ενώ αιτήσεις από μη εκτοπισθέντες δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Η πρώτη δημοσίευση διαθέσιμων τ/κ περιουσιών θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, 25 Μαΐου.

Παράλληλα για σκοπούς πλήρους διαφάνειας, τα ονόματα των εγκεκριμένων δικαιούχων για τα επαγγελματικά υποστατικά και τους κλήρους θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, ενώ αναφορικά με τις κατοικίες αυτό δεν είναι εφικτό για λόγους προσωπικών δεδομένων.
600 ανακτήσεις τ/κ περιουσιών

Εξάλλου, όπως είπε, το ΥΠΕΣ και η υπηρεσία τ/κ περιουσιών συνεχίσει την διαδικασία ανάκτησης τ/κ περιουσιών από μη δικαιούχους ή μη νόμιμους κατόχους, με σκοπό τη σταδιακή πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αλλά και διάθεση των περιουσιών σε πραγματικούς δικαιούχους και έχοντες ανάγκες με βάση τα κριτήρια, ικανοποιώντας και το περί δικαίου αίσθημα του προσφυγικού κόσμου.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, από την 1η Μαρτίου του 2013 έγιναν 600 περίπου ανακτήσεις περιουσιών.

Τέλος, ο κ. Πετρίδης είπε πως το ΥΠΕΣ έχει ήδη αρχίσει το διάλογο για αλλαγή και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά τη διαχείριση τ/κ περιουσιών και έχει θέσει ενώπιον της αρμόδια συμβουλευτικής επιτροπής συγκεκριμένες απόψεις «με γνώμονα τη βέλτιστη της περιουσίας αυτής προς όφελος του συνόλου του προσφυγικού κόσμου».
 
Πηγή: ΚΥΠΕ