Για την περαιτέρω ανάπτυξη της Παλιάς Λευκωσίας

Μια πιο οργανωμένη συνεργασία ιδιωτών με την τοπική αυτοδιοίκηση και το κεντρικό κράτος χρειάζεται η παλιά Λευκωσία προκειμένου να «ανανεωθεί» και να αναπτυχθεί περεταίρω.

Η ανάπτυξη στην πόλη της Λευκωσίας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι εμφανής, σε ότι αφορά δημοτικά κτήρια ή δρόμους της παλιάς πόλης. Για να ολοκληρωθεί ωστόσο η εικόνα ανακαίνισης της παλιάς Λευκωσίας, χρειάζονται ισόποσες ιδιωτικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Μιλώντας με ιδιοκτήτες των εγκαταλελειμμένων ή σε κακή κατάσταση ακινήτων, τόνισαν ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν προβαίνουν σε εργασίες ανακαίνισης, είναι το υψηλό κόστος. «Απ’ τα προγράμματα επιχορηγήσεων έχει επωφεληθεί αρκετός κόσμος ωστόσο, δεν είναι εύκολο για όλους να επενδύσουν το αρχικό κεφάλαιο που χρειάζεται για να έρθουν μετά και οι επιχορηγήσεις».

Σημειώνεται πως βάσει του Σχέδιο Επιχορήγησης Διατηρητέων Οικοδομών:

-Σε όλες τις διατηρητέες οικοδομές που βρίσκονται στις περιοχές των Σχεδίων Ανάπτυξης των Αστικών Συμπλεγμάτων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Πόλης Χρυσοχούς, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 40% του αναγνωρισμένου κόστους συντήρησης.

-Το ανώτατο ποσό κατευθείαν χορηγίας από το Κράτος που δίνεται, δεν υπερβαίνει τα €90.000. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει επίσης και το 50% της μελέτης /επίβλεψης του έργου μέχρι το ποσό των €4.000, με ανώτατο ποσοστό αμοιβής το 10% του πραγματικού κόστους του έργου.

Αν και πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα που είναι σαφέστατα βοηθητικό, φαίνεται πως τα κίνητρα που χρειάζονται προκειμένου να γίνει μια πιο συντονισμένη μεταξύ Δημόσιας και Ιδιωτικής πρωτοβουλίας ανάπτυξη, καλό είναι να μελετηθούν εκ νέου και να βελτιωθούν όπου χρειάζεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ