Εξαγορά της Parklane από την Invel Real Estate (ΦΩΤΟΣ)

Αλλάζει χέρια η Parklane Hotel και περνά στην Invel Real Estate Management, του Χριστόφορου Παπαχριστοφόρου

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση συμφωνίας που υπέγραψαν οι δύο πλευρές και σχετίζεται με την εξαγορά του 100% των μετοχών της Parklane. Το ύψος της συμφωνίας φτάνει τα 90 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 23 Ιανουαρίου του 2021.  

 

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Εταιρεία C.C.C. Tourist Enterprises Public Company Ltd (η «Εταιρεία»), η οποία κατέχει το 24,98% των εκδομένων μετοχών της εταιρείας Parklane Hotels Limited (η «Parklane»), ανακοινώνει ότι μαζί με την εταιρεία Emerald Coast Properties Ltd (η «Emerald»), η οποία κατέχει το 75,02% των εκδομένων μετοχών της Parklane, έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συναντίληψης με την εταιρεία Invel Real Estate Management (Cyprus) Ltd (ο «Επενδυτής»), με το οποίο της παρέχουν αποκλειστικό δικαίωμα να προχωρήσει στην μελέτη δέουσας επιμέλειας «due diligence», και εάν ικανοποιηθεί να προχωρήσει στην εξαγορά του 100% των εκδομένων μετοχών της εταιρείας Parklane.

Η Parklane είναι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol, το οποίο έχει επαναλειτουργήσει τον Μάρτιο του 2019.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς των μετοχών, η οποία υπόκειται μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση της μελέτης δέουσας επιμέλειας «due diligence» και τελικών δεσμευτικών συμφωνιών,  αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι και τις 23 Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συναντίληψης, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς των μετοχών  η Εταιρεία θα διαθέσει το 24,98% των εκδομένων μετοχών που κατέχει στην Parklane, έναντι του αντίτιμου των €22,50 εκατομμύρια.   Από την συναλλαγή υπολογίζεται να προκύψει κέρδος, το οποίο θα μπορεί να υπολογιστεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς των μετοχών.

Σημειώνουμε ότι το Μνημόνιο Συναντίληψης είναι μη δεσμευτικό για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η Εταιρεία θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για οποιεσδήποτε εξελίξεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ