Καραμοντάνης: Μείζονος σημασίας η προσέλκυση επενδυτών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μαρίνας Αγίας Νάπας, Σταύρος Καραμοντάνης τονίζει ότι «Η Μαρίνα Αγίας Νάπας είναι ένα καινοτόμο έργο».

«Η Μαρίνα Αγίας Νάπας είναι ένα καινοτόμο έργο», τονίζει σε συνέντευξή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μαρίνας Αγίας Νάπας, Σταύρος Καραμοντάνης. Όπως επισημαίνει ο κ. Καραμοντάνης, «από τον Μάιο του 2021 και μετέπειτα, παρατηρείται αύξηση στη ζήτηση τόσο των επαύλεων όσο και των διαμερισμάτων», προσθέτοντας πως «το υποψήφιο πελατολόγιο, εκτός από Κύπριους, περιλαμβάνει πελάτες από περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική, η Ρωσία και η Ηπειρωτική Ευρώπη».

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές που είδατε στον τομέα των ακινήτων λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19;

H έξαρση της πανδημίας σε συνδυασμό με τα μέτρα, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αναπόφευκτα οδήγησαν σε σημαντική μείωση της ζήτησης, αλλά παράλληλα και σε σημαντική αύξηση της προσφοράς ακινήτων. Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο υποχρεώθηκαν λόγω των συνθηκών να προβούν σε κατάλληλες κινήσεις επαναπροσδιορισμού της εκάστοτε στρατηγικής τους. Επιπρόσθετα, η αδυναμία μετακινήσεων λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών οδήγησε στην ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνολογίας για την επικοινωνία με τους πελάτες. Συνάμα, υπήρξε σημαντική ανάπτυξη και αύξηση στη ζήτηση υπηρεσιών που σχετίζονται με εικονικές περιηγήσεις, καθώς και με τα walk-through videos. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας, ειδικότερα το προηγούμενο έτος, αποτέλεσε μονόδρομο, όχι μόνο για όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων, αλλά γενικότερα. Παρότι η συμβολή της ήταν και παραμένει σημαντική, δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να αντικαταστήσει τις φυσικές επισκέψεις και το αίσθημα που διακατέχει τους πιθανούς αγοραστές με τη φυσική τους παρουσία στο εκάστοτε ακίνητο ή έργο.

Ποια είδη ακινήτων παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση; Ποιοι είναι οι υποψήφιοι πελάτες και τι είδους ακίνητα βρίσκονται στις προτιμήσεις Κυπρίων και ξένων αγοραστών;

Ειδικά για την τοπική αγορά, από τον Ιούνιο του 2021, παρατηρείται σημαντική στροφή των Κυπρίων στην αγορά των διαμερισμάτων. Σε ό,τι αφορά την οικιστική ανάπτυξη της Μαρίνας Αγίας Νάπας, λόγω του είδους του έργου καθώς και του lifestyle που αυτό προσφέρει, υπάρχει ζήτηση τόσο για τα διαμερίσματα όσο και για τις επαύλεις. Από τον Μάιο του 2021 και μετέπειτα, παρατηρείται σημαντική αύξηση στη ζήτηση τόσο των επαύλεων όσο και των διαμερισμάτων της Μαρίνας Αγίας Νάπας. Σε αυτό έχουν συμβάλει σημαντικά αφενός η θετική πορεία της υγειονομικής κρίσης και αφετέρου η άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών. Το υποψήφιο πελατολόγιο της Μαρίνας Αγίας Νάπας, εκτός από Κύπριους, οι οποίοι ενδιαφέρονται για αγορά μιας παραθαλάσσιας εξοχικής κατοικίας, περιλαμβάνει πελάτες από περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αφρική, η Ρωσία και η Ηπειρωτική Ευρώπη.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ποια μέτρα ή κίνητρα θα πρέπει να δοθούν για στήριξη του τομέα των ακινήτων;

Η προσέλκυση νέων επενδυτών, τόσο ξένων όσο και Κυπρίων, πρέπει να θεωρείται μείζονος σημασίας. Αναμφίβολα, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την προέλευση των επενδύσεων και αυτοί εστιάζονται κυρίως στο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον της εκάστοτε χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δημιουργηθούν επιπλέον κίνητρα και να παρασχεθούν σε υποψήφιους επενδυτές. Τα κίνητρα αυτά, ενδεικτικά, μπορούν να περιλαμβάνουν: απαλλαγή από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, αύξηση ζωνών για συγκεκριμένα έργα και γρήγορη αδειοδότηση η οποία να συνδυάζεται με απλές διαδικασίες. Στο σημείο αυτό, θεωρώ σημαντικό και πρέπει να τονίσω ότι όλα τα κίνητρα θα πρέπει να έχουν αρχή και τέλος.

Ποια έργα βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό σας και τι περιλαμβάνει ο προγραμματισμός σας για τα επόμενα χρόνια;

Η Μ.Μ. Makronisos Marina Limited είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της Μαρίνας Αγίας Νάπας, του εμβληματικού αυτού έργου τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Με γνώμονα την αποστολή της Μαρίνας, δηλαδή να καταστεί ο καλύτερος ναυτικός και τουριστικός προορισμός της Ανατολικής Μεσογείου, η εταιρεία είναι πλήρως αφοσιωμένη και εναρμονισμένη με το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.

Η εταιρεία καταβάλλει διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να προσφέρει ποιοτικές και άρτιες υπηρεσίες προς το πελατολόγιό της, όπως επίσης και μια απαράμιλλη εμπειρία ψυχαγωγίας στην εμπορική ζώνη της Μαρίνας.

Η ανάπτυξη του τομέα των ακινήτων θα πρέπει πλέον να εξυπηρετεί τους Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ποιες δράσεις εγκαινιάζετε εσείς ως εταιρεία προς αυτή την κατεύθυνση;

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας. Με γνώμονα το παραπάνω, η Μαρίνα Αγίας Νάπας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση των υψηλότερων επιπέδων αυτής. Αξίζει να σημειωθεί και να τονιστεί ότι οι κατοικίες που προσφέρονται προς πώληση σε όλες τις οικιστικές μονάδες της Μαρίνας –Ανατολικός και Δυτικός Πύργος καθώς και όλες οι επαύλεις– φέρουν το απαραίτητο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Α. Όλες οι κατοικίες είναι εξοπλισμένες με τελευταίας τεχνολογίας ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα ενεργειακής απόδοσης Α++, παρέχοντας εξοικονόμηση πηγών ενέργειας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εταιρεία, από την έναρξη των εργασιών της, συνεργάζεται με περιβαλλοντολόγο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέματα που διέπουν την περιβαλλοντική (πράσινη) πολιτική της. Η Μαρίνα Αγίας Νάπας μπορεί να θεωρηθεί ένα ιδιαίτερα καινοτόμο έργο για τα περιβαλλοντικά δεδομένα της Κύπρου, αφού σε αυτήν εφαρμόζονται διάφορες περιβαλλοντικά φιλικές δράσεις και τεχνολογίες, όπως:

• ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και πατίνια (scooters),

• έξυπνο σύστημα διαχείρισης συμβάντων AdiMarine,

• Smartplus Cloud Platform, που επιτρέπει την προβολή των δεδομένων από τις υποδοχές,

• E-Power στις αποβάθρες της Μαρίνας.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

Χωροθετημένη ανάμεσα στις παραλίες της Αγίας Θέκλας και της Μακρονήσου, η Μαρίνα Αγίας Νάπας περιλαμβάνει την κατασκευή 220 ευρύχωρων, πολυτελών διαμερισμάτων σε δύο εντυπωσιακούς πύργους, 35 πολυτελών επαύλεων, μαρίνας με δυνατότητα ελλιμενισμού και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε 600 σκάφη, ναυπηγείου, καθώς και μιας σειράς από επιλεγμένα καταστήματα και εστιατόρια τα οποία θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και ανέσεις στους διαμένοντες και επισκέπτες της Μαρίνας.

Η μοναδική τοποθεσία της Μαρίνας, σε συνδυασμό µε τη συνεχή παροχή ασφάλειας για κατοικίες και σκάφη, παρέχουν ιδιωτικότητα στους κατοίκους και στους ιδιοκτήτες σκαφών, ενώ τα κρυστάλλινα νερά, οι εκπληκτικές παραλίες και η μοναδική θέα της Αγίας Νάπας αναμένεται να προσελκύσουν επισκέπτες από Κύπρο και εξωτερικό οι οποίοι αποζητούν να απολαύσουν τον μεσογειακό τρόπο ζωής και διασκέδασης.

Οι πύργοι

Στο έργο δεσπόζουν δύο χαρακτηριστικοί για την αρχιτεκτονική τους πύργοι, με 220 διαμερίσματα. Oι δύο πύργοι έχουν σχήμα Τ και περιστρέφονται δυτικά προς ανατολικά περίπου 1,6 μοίρες ανά όροφο καθώς ανεβαίνουν, έτσι ώστε όλα τα διαμερίσματα να απολαμβάνουν πανοραμική θέα της θάλασσας, της μαρίνας και μερικών από τις καλύτερες παραλίες στη Μεσόγειο.

Οι επαύλεις

35 πολυτελείς επαύλεις βρίσκονται κατά μήκος των ιδιωτικών δρόμων στη δυτική παραλία του έργου, στο νησί που έχει κατασκευαστεί και στη χερσόνησο. Η αρχιτεκτονική των επαύλεων απεικονίζει τον συνδυασμό σύγχρονων και παραδοσιακών υλικών με πρωταρχικό χαρακτηριστικό την τοπική πέτρα καθώς και το γυαλί που παρέχει άπλετο φως και θέα. Όλες οι επαύλεις κατασκευάζονται στη βάση του σχεδιασμού open plan, ενώ παράλληλα όλοι οι χώροι έχουν προσανατολισμό προς τη θάλασσα.

Παραθαλάσσιες επαύλεις

11 επαύλεις με απευθείας πρόσβαση στην κατάξανθη παραλία με τη λεπτόκοκκη άμμο έχουν σχεδιαστεί μοναδικά για να προσφέρουν στους ενοίκους τους ένα πραγματικά ιδιωτικό και μοντέρνο περιβάλλον, με άνετους εσωτερικούς χώρους, καταπράσινους κήπους και καταπληκτική θέα στη Μεσόγειο. Είναι πλήρως ανεξάρτητες, 3, 4 ή 5 υπνοδωματίων, λίγα μόλις βήματα μακριά από την παραλία, σχεδιασμένες με προσεκτική ισορροπία εκλεπτυσμένης κομψότητας και σύγχρονης πολυτέλειας. Το καθιστικό τους έχει ενιαία διαρρύθμιση και είναι εξοπλισμένο με τον καλύτερης ποιότητας εξοπλισμό και φωτιστικά.

Επαύλεις στη χερσόνησο της Μαρίνας

12 πολυτελείς επαύλεις 3 υπνοδωματίων, με ιδιωτική και ασφαλή πρόσβαση στη χερσόνησο της Μαρίνας, με άμεση θέα στη μαρίνα και ιδιωτικό χώρο πρόσδεσης σκαφών σε ασφαλείς αποβάθρες. Οι επιφάνειες από γυαλί που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των επαύλεων και η μοντέρνα, ανοιχτή διαρρύθμιση στους κύριους χώρους ενώνουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χαρίζοντας απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα.

Επαύλεις στο τεχνητό νησί

12 πολυτελείς επαύλεις 3, 4 ή 5 υπνοδωματίων στο τεχνητό ιδιωτικό νησί μέσα στη λιμενολεκάνη της Μαρίνας είναι χτισμένες ακολουθώντας τα υψηλότερα πρότυπα αισθητικής, με προσεκτικά σχεδιασμένους εσωτερικούς χώρους και εξαιρετικά υλικά, εξοπλισμό και φωτιστικά. Με μεγάλα παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή που προσφέρουν φυσικό φως και εκπληκτική θέα στη μαρίνα, αυτές οι μοναδικές κατοικίες συνδυάζουν απόλυτα την άνετη διαβίωση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς τους χώρους.

Η μαρίνα

Η μαρίνα έχει δυνατότητα φιλοξενίας 600 σκαφών στον θαλάσσιο χώρο και στον αποθηκευτικό χώρο στην ξηρά. Μπορούν να ελλιμενιστούν σκάφη με μήκος μέχρι 85 μέτρα, ενώ στην ξηρά, στον ειδικά διαμορφωμένο σε 4 επίπεδα χώρο φύλαξης (Dry Stack), μπορούν να αποθηκευτούν όλα τα μικρά σκάφη με μήκος μέχρι 10 μέτρα.

Η εμπορική ζώνη

Η εμπορική ζώνη αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς του έργου και έχει το προνόμιο να βρίσκεται στην καρδιά της Μαρίνας, ακριβώς μπροστά από το νερό, και να απολαμβάνει την καλύτερη θέα προς τη θάλασσα.

Η ύπαρξη διαφορετικών καταστημάτων, όπως καφέ, εστιατορίων καθώς και μιας σειράς από δραστηριότητες, δημιουργεί μια πολυσύχναστη ζώνη ψυχαγωγίας, τόσο για όσους διαμένουν ή έχουν το σκάφος τους στη μαρίνα, όσο και για όλους τους επισκέπτες.

Σημαντικοί σταθμοί

Σημαντικοί σταθμοί της πορείας υλοποίησης του έργου μεταξύ της Μαρίνας Αγίας Νάπας αποτελούν:

• 2012 – Υπογραφή συμφωνίας με την κυπριακή κυβέρνηση για την εκχώρηση των δικαιωμάτων του έργου για 55 χρόνια.

• 2015 – Συμφωνία για την από κοινού υλοποίηση του έργου μεταξύ των επιχειρηματιών Γεράσιμου Καραμοντάνη και Naguib Sawiris.

• Σεπτέμβριος 2016 – Κατάθεση θεμέλιου λίθου.

• Ιανουάριος 2017 – Έναρξη εργασιών υλοποίησης έργου.

• Νοέμβριος 2019 – Παράδοση εγκαταστάσεων μαρίνας και έναρξη πιλοτικής φάσης λειτουργίας.

• Ιούνιος 2020 – Επίσημη έναρξη λειτουργίας εγκαταστάσεων μαρίνας.

• Ιούλιος 2020 – Η Μαρίνα Αγίας Νάπας γίνεται η πρώτη πιστοποιημένη μαρίνα με το πρότυπο ISO 13687-1.

• Φεβρουάριος 2021 – Ένταξη της Μαρίνας Αγίας Νάπας στα λιμάνια φιλοξενίας κρουαζιερόπλοιων και superyachts.

• Μάιος 2021 – Έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματος στην εμπορική ζώνη της Μαρίνας.

• Ιούνιος 2021 – Παράδοση της πρώτης έπαυλης (showhouse) στο τεχνητό νησί.

• Ιούλιος 2021 - Έναρξη πιλοτικής φάσης λειτουργίας εμπορικής ζώνης.

Eταιρικο προφίλ

Η εταιρεία M.M. Makronisos Marina Ltd ιδρύθηκε στις 18 Απριλίου 2012.

Η ιδέα της Μαρίνας Αγίας Νάπας γεννήθηκε από τη βαθιά αγάπη για την Κύπρο, όπως επίσης και λόγω της απουσίας μιας υπερπολυτελούς μαρίνας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αποτελεί το κοινό όραμα των δύο επενδυτών, του Κύπριου Γεράσιμου Καραμοντάνη και του Αιγύπτιου Naguib Sawiris.

Οι δύο επενδυτές μοιράζονται μεταξύ τους εμπειρία άνω των 80 χρόνων και έκαστος είναι ηγέτης στον τομέα του. Το 2016 οι δύο οικογενειακές επιχειρήσεις ένωσαν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που έχει ως στόχο να θέσει ένα νέο, υψηλό επίπεδο στην πολυτελή παραθαλάσσια ζωή.

Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι η υλοποίηση του έργου της Μαρίνας Αγίας Νάπας. Ο θεμέλιος λίθος κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και τα έργα άρχισαν τον Ιανουάριο του 2017. Σήμερα η εταιρεία αριθμεί 64 άτομα προσωπικό και έχει γραφεία σε Κύπρο και Αίγυπτο.

M.M. Makronisos Marina Ltd

Λεωφόρος Αγίας Θέκλας 52,

5330, Αγία Νάπα

Ταχ. Θυρίδα 30037, 5340, Αγία Νάπα

Τηλέφωνο: (+357) 23 300 500

Email: info@marinaayianapa.com

Website: https://marinaayianapa.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ