Από τον Ιούνιο αναμένεται δημοσιοποίηση εκτίμησης αξίας ακινήτων

Η προηγούμενη γενική εκτίμηση από το Κτηματολόγιο είχε γίνει σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013 και οι τιμές είχαν δημοσιευτεί στις 25 Ιουλίου 2014.

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ευελπιστεί ότι θα είναι έτοιμο στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019 να δημοσιοποιήσει μια νέα γενική εκτίμηση της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, παγκύπρια, με ημερομηνία αναφοράς την 1η Ιανουαρίου του 2018, δήλωσε ο Διευθυντής του Τμήματος, Ανδρέας Σωκράτους.
 
«Εχουμε προχωρήσει τη διαδικασία» της επικαιροποίησης της εκτίμησης για την αξία των ακινήτων, παγκύπρια, εμπλέκοντας στην ανάλυση των αξιών και τον ιδιωτικό τομέα μέσω της διαδικασίας των προσφορών και «βρισκόμαστε πλέον στο στάδιο που λαμβάνουμε στοιχεία για τις αξίες των ακινήτων, τα οποία αξιολογούμε και διερευνούμε», ανέφερε ο κ. Σωκράτους σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ.
 
Σημειώνεται ότι η προηγούμενη γενική εκτίμηση από το Κτηματολόγιο είχε γίνει σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013 και οι τιμές είχαν δημοσιευτεί στις 25 Ιουλίου 2014.
 
«Ευελπιστούμε - και αυτός είναι ο προγραμματισμός - ότι τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019 το Κτηματολόγιο θα είναι έτοιμο να δημοσιοποιήσει μια γενική εκτίμηση», σημείωσε.  
 
Ο Διευθυντής του Κτηματολογίου διευκρίνισε πως ήταν αναγκαίο να τρέξει και το 2018 έτσι ώστε οι εκτιμητές ακινήτων τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και του Κτηματολογίου να διαπιστώσουν τις ευρύτερες τάσεις της αγοράς, ενώ σημείωσε ότι για πρώτη φορά εμπλέκονται στη συγκεκριμένη διαδικασία οι ιδιώτες εκτιμητές και αυτό είναι θετικό, όπως είπε, γιατί θα έχουμε τόσο τα στοιχεία των ιδιωτών εκτιμητών όπως τα καταγράφει η αγορά όσο και τα στοιχεία των εκτιμητών του Κτηματολογίου.
 
Σύμφωνα με τον κ. Σωκράτους, οι ιδιώτες εκτιμητές εξετάζουν κυρίως τις περιοχές ανάπτυξης, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι που αφορά, μεταξύ άλλων, κοινότητες το χειρίζονται οι εκτιμητές του Κτηματολογίου.
 
Σημείωσε ότι θα τροφοδοτηθούν τα ηλεκτρονικά συστήματα του Κτηματολογίου με την απαιτούμενη πληροφορία και δεδομένα για να τρέξει η όλη διαδικασία της εκτίμησης της αξίας των ακινήτων.
 
Τέλος, ο κ. Σωκράτους είπε στο ΚΥΠΕ ότι η εργασία τόσο των ιδιωτών εκτιμητών όσο και των εκτιμητών του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι να καταγράψουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την αγορά ακινήτων, η οποία διαμορφώνει και τις αξίες των ακινήτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ