Ξενοδοχείο στην Αγ. Νάπα πωλεί ακίνητο

Σύμφωνα με ανακοίνωση ο παραλήπτης / διαχειριστής της εταιρείας Aqua Sol Hotels Public Company Ltd, ζητεί προσφορές για την πώληση ακινήτου που ανήκει στην εταιρεία.

Το ακίνητο αφορά χωράφι στην Αγία Νάπα και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν δια χειρός γραπτή και κλειστή προσφορά προς τον διαχειριστή μέχρι την Πέμπτη 12 Απριλίου.

Με την προσφορά θα πρέπει να δίνονται ο τρόπος και το σχέδιο αποπληρωμής και η ταυτότητα του αγοραστή σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από αντιπρόσωπο. Παράλληλα, οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία κατοχής κεφαλαίων ή βεβαίωση τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22360300.