Ζητείται κτήριο για να στεγάσει το Υπουργείο Εσωτερικών 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, για σκοπούς στέγασης, ενδιαφέρεται να ενοικιάσει κτήριο και ζητά την υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν προς ενοικίαση κτήριο στους Δήμους Λευκωσίας, Αγλατζιάς, Άγιο Δομέτιο, Έγκωμη και Στρόβολο. 

Το κτήριο θα πρέπει να είναι συνολικού εμβαδού περίπου 4,600 τ.μ., και να διαθέτει 205 χώρους στάθμευσης. 

Η περίοδος ενοικίασης θα είναι συνολικά για πέντε έτη, με δικαίωμα ανανέωσης για χρονικό διάστημα και θα καθοριστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να βρουν πληροφορίες όπως την σχετική πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος, το κτιριολογικό πρόγραμμα και τις τυπικές απαιτήσεις / προδιαγραφές για το κτήριο, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών http://moi.gov.cy

Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών και να υποβληθεί σε δυο αντίγραφα σε σφραγισμένο φάκελο με τίτλο "Δήλωση Ενδιαφέροντος για την Ενοικίαση Κτηρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών", στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία. 

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου 2018 και ώρα 09:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 22806410 και 22867634.