Σε πλειστηριασμό ξενοδοχείο της Λευκωσίας

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Παλιά Λευκωσία.

Το ξενοδοχείο Rimi Hotel θα πωληθεί στον πλειστηριασμό μετά από αίτηση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ και την δημοπρασία πρόκειται να εκτελέσει ο δημοπράτης Ευάγγελος Μακρής.

Το ξενοδοχείο αποτελείται από 4 ορόφους και έκτασης 438τμ.

Η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης είναι €1,215,600.

Σημειώνεται ότι το ακίνητο δεν θα παραδοθεί αν δεν καλυφθεί η επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης και ότι οι τελευταίοι πλειοδότες πρέπει να έχουν υπόψη ότι αν υπάρχει υπόλοιπο από το τίμημα πώλησης πρέπει αυτό να πληρωθεί στον ενυπόθηκο δανειστή.

Σε αντίθετη περίπτωση θα χάνουν το ποσό της προκαταβολής και θα έχουν ευθύνη για κάθε ζημιά που πιθανόν να υπάρξει σε κατοπινή πώληση.

Ο πλειστηριασμός θα διεξαχθεί στο κατάστημα επί της Λεωφόρου Μακαρίου Γ' στην Κάτω Λακατάμια την 1η Μαρτίου 2019 και ώρα 2 το μεσημέρι.

Τετραώροφο ημιανεξάρτητο κτίριο με υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται σαν ξενοδοχείο

 Το κτίριο είναι 65 χρονών περίπου και αναπαλαιώθηκε πριν 20 χρόνια περίπου
 Το ξενοδοχείο έχει 26 δωμάτια
 Το εμβαδό του κτιρίου είναι 1.275τμ περίπου (75τμ υπόγειο, 385τμ ισόγειο, 375τμ 1ος όροφος, 375τμ 2ος όροφος και 65τμ 3ος όροφος)