Σχέδια για οικοδόμηση 145 εκταρίων γης στην κατεχόμενη Λευκωσία

Στις Μάντρες, το Κιόνελι και μερικές περιοχές του Γερολάκκου

Σχέδια για οικοδόμηση 145 εκταρίων γης στις Μάντρες, το Κιόνελι και μερικές περιοχές του Γερολάκκου δημοσιεύθηκε στις 5 Οκτωβρίου για ενημέρωση του κοινού και αφορά σχεδιασμό που γίνεται για το έτος 2041.

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, η Κίπρις γράφει ότι ο σχεδιασμός ετοιμάστηκε από το «τμήμα πολεοδομίας» και πολεοδόμους των «δήμων» της κατεχόμενης Λευκωσίας και Γκιόνελι-Γερολάκκου, σύμφωνα με «πρόταση για τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου της πρωτεύουσας Λευκωσίας» και «σχέδιο περιοχών προτεραιότητας της περιοχής του κέντρου της Λευκωσίας»,

Απόψεις θα λαμβάνονται μέχρι τις 15 Νοεμβρίου για τον νέο σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει νέους δρόμους, νέα σχολεία και αύξηση της παραγωγής σύμφωνα με τον αυξανόμενο πληθυσμό. Στόχος είναι να τεθεί σε εφαρμογή στις 15 Μαΐου το νέο σχέδιο μετά τη διαμόρφωσή του από τις προτάσεις που θα υποβληθούν. 

Όπως αναφέρεται, ο «de jure» πληθυσμός το 2011 στο Κιόνελι ανερχόταν στα 20.054 άτομα. Σύμφωνα με την προβολή της «στατιστικής υπηρεσίας», αυτός ο αριθμός αυξήθηκε κατά 53%, δηλαδή κατά 10.713 άτομα και ανήλθε στις 30.767. Η «στατιστική υπηρεσία» προβλέπει ότι το 2041 ο πληθυσμός στο Κιόνελι θα αυξηθεί κατά 67,5% ή κατά 20.766 άτομα και θα ανέλθει στις 51.533.

Ο «de jure» πληθυσμός το 2011 στην κατεχόμενη Λευκωσία ήταν 61.378. Το 2021 αυτός ο αριθμός αυξήθηκε κατά 36% ή 22.134 άτομα και ανήλθε στις 83.512. Σύμφωνα με την προβολή για το 2041, ο πληθυσμός στην κατεχόμενη πλευρά της πρωτεύουσας θα αυξηθεί κατά 49% ή 41.426 άτομα και θα ανέλθει στις 124,828.

Το 2011 ο συνολικός πληθυσμός εντός των συνόρων του Κιόνελι και της κατεχόμενης Λευκωσίας ήταν 81.732. Το 2021 ο πληθυσμός αυτός αυξήθηκε κατά 40% ή 32.847 άτομα, φτάνοντας στις 114.279. Ο πληθυσμός αυτός προβλέπεται να αυξηθεί κατά 54% ή 61.982 άτομα το 2041 ανερχόμενος στις 176.261.

Για να αντέξει η περιοχή αυτή την ανάπτυξη, σχεδιάζεται να δοθεί άδεια οικοδόμησης σε έκταση 45 εκταρίων που θα περιλαμβάνει την περιοχή του χωριού Μάντρες εντός των ορίων του δήμου της κατεχόμενης Λευκωσίας.

Άδεια οικοδόμησης θα δοθεί επίσης σε έκταση 100 εκταρίων εντός των ορίων του «δήμου» Κιόνελι-Γερολάκκου. Τα συνολικά 145 εκτάρια νέων οικιστικών περιοχών θα βρίσκονται σε έξι σημεία.

Στο πλαίσιο της προβολής πληθυσμού για το 2041, καθορίστηκε και ο αριθμός των κατοικιών, που θα χρειαστούν και βάσει των προβλέψεων θα ανέρχονται στις 23.320, από τις οποίες οι 8.180 θα είναι εντός των ορίων του «δήμου» Κιόνελι-Γερολάκκου και οι 15.137 εντός των ορίων του δήμου της κατεχόμενης Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που καθορίστηκαν για το εμβαδόν των κατοικιών και των διαμερισμάτων, αυτό θα κυμαίνεται από 65-150 τετραγωνικά μέτρα.   

Νέα σχολεία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, διαπιστώθηκε επίσης ότι μέχρι το 2041 θα χρειαστούν 21 νέα προσχολικά ιδρύματα παράλληλα με τον αυξανόμενο πληθυσμό και προβλέπεται να κατασκευαστούν αυτά στις περιοχές Κιόνελι, Μιντζέλι και Ομορφίτα.

Σημειώνεται επίσης ότι διαπιστώθηκε ανάγκη για 11 ιδρύματα δημοτικής εκπαίδευσης, τα οποία θα ανεγερθούν στις περιοχές Κιόνελι, Μάντρες, Μιντζέλι και Ομορφίτα.

Ομοίως, μέχρι το 2041 υπάρχει ανάγκη ανέγερσης 7 σχολείων μέσης εκπαίδευσης (γυμνάσια-λύκεια μαζί) και ενός ιδρύματος μέσης εκπαίδευσης εντός των ορίων του «δήμου» Κιόνελι και δύο γυμνασίων και ενός ιδρύματος μέσης εκπαίδευσης εντός των ορίων του δήμου της κατεχόμενης Λευκωσίας. 

Προγραμματίζεται επίσης να κτιστούν και άλλα σχολεία στις περιοχές Κιόνελι, Μάντρες, Άγιος Δομέτιος, Μιντζέλι και Ομορφίτα.

Οι μάντρες που βρίσκονται εντός των ορίων του «δήμου» Κιόνελι-Γερολάκκου θα μεταφερθούν στο χωριό Άγιος Βασίλειος στον Γερόλακκο.

Πρόταση για άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων

Προτείνεται επίσης το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης μεταξύ ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών στα ανατολικά ως εναλλακτική επιλογή στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, τόσο στην Ομορφίτα όσο και στη Μια Μηλιά, ειδικά για όσους επιθυμούν να πάνε από τις ελεύθερες περιοχές προς την κατεύθυνση της κατεχόμενης Αμμοχώστου, και ως εναλλακτική επιλογή για τους επιχειρηματίες στη βιομηχανική περιοχή Μια Μηλιάς για να πωλούν τα προϊόντα τους στην περιοχή Αγλαντζιάς και μείωση της κίνησης στον Άγιο Δομέτιο. 

Ταυτοχρόνως προτείνεται το άνοιγμα σημείων διέλευσης για πεζούς στις περιοχές της Πύλης Πάφου και της Πύλης Αμμοχώστου στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Διευρύνονται βιομηχανικές περιοχές

Εξάλλου, θα διευρυνθεί κατά 6,3 εκτάρια η βιομηχανική περιοχή που βρίσκεται βορειοανατολικά της Μια Μηλιάς και θα συμπεριληφθούν εντός των ορίων της βιομηχανικής περιοχής περίπου 23 εκτάρια τα οποία γειτνιάζουν με την βιομηχανική περιοχή νοτίως της Μια Μηλιάς.

Επίσης, θα συμπεριληφθούν στη βιομηχανική περιοχή Γερολάκκου περίπου 11,5 εκτάρια που γειτνιάζουν με τη βιομηχανική περιοχή στα βορειοανατολικά του χωριού και θα δοθεί χώρος αποθήκευσης των οικοδομικών υλικών νοτίως των μαντρών αυτοκινήτων στον Γερόλακκο.

ΚΥΠΕ – ΓΤΠ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πράσινο φως στις χορηγίες για φοιτητικές εστίες στην εντός των τειχών Λευκωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ