Προτάσεις για προσιτή στέγη από το Συμβούλιο Οικονομίας

Η εξεύρεση προσιτής στέγης αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία σήμερα, αναφέρεται

Μέτρα και εισηγήσεις για την εξεύρεση προσιτής στέγης υπέβαλε το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ).

Αναφέροντας ότι η εξεύρεση προσιτής στέγης αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία σήμερα, με το πρόβλημα να διευρύνεται συνεχώς, το ΣΟΑΚ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι θεωρεί ότι απαιτείται η υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων για στήριξη των πολιτών, και κυρίως των νέων και των νεαρών ζευγαριών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου καταγράφει τις καλύτερες πρακτικές άλλων χωρών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Κύπρο, καθώς και μέτρα τα οποία έχουν προταθεί από άλλους φορείς ή και την κυβέρνηση και θεωρεί ότι θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ανάμεσα στις εισηγήσεις του ΣΟΑΚ είναι η σύσταση Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής, ο οποίος θα έχει την ευθύνη διαμόρφωσης της Στεγαστικής Πολιτικής του Κράτους και θα αποτελεί το μοναδικό σημείο αναφοράς για όλα τα Στεγαστικά Σχέδια.

Επιπλέον, προτείνει την αξιοποίηση κρατικής γης και συνεργασία ιδιωτικού τομέα και κράτους με σκοπό την προσφορά προσιτής στέγης. Προτείνει, ακόμα, την ενίσχυση του ΚΟΑΓ, με αύξηση της κεφαλαιοποίησης του και συνεργασία του με το ΕΤΕΚ για εκτέλεση έργων χαμηλού κόστους και αξιόπιστης ποιότητας.

Το Συμβούλιο προτείνει, επίσης, την υιοθέτηση αντισταθμιστικών μέτρων από μεγάλες αναπτύξεις, όπως συνεισφορά στο ταμείο του Φορέα Στέγασης ή/και τη δημιουργία οικοδομημάτων, αλλά και την παροχή φορολογικών κινήτρων με βάση οικονομικά/ ηλικιακά αλλά και γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και την επιδότηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων, για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας.

Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας θεωρεί, επίσης, ότι τα κίνητρα που προτείνονται κατά καιρούς θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν γενικότερο σχεδιασμό που να στοχεύει στην ανάπτυξη και αναζωογόνηση περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη και την ταυτόχρονη ανάγκη για αποκέντρωση και μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Επιπλέον, το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι γενική κατεύθυνση θα πρέπει να αποτελεί η προσπάθεια αποφυγής «γκετοποίησης» σε αναπτύξεις που στοχεύουν στην άμβλυνση του προβλήματος απόκτησης και ενοικίασης στέγης, και επομένως θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια πρόσμιξης οικογενειών με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα. Για αυτό τον σκοπό, θα μπορούσε να εξεταστεί η παροχή κινήτρων για αγορά ή ενοικίαση στέγης σε ιδιωτικές αναπτύξεις, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Τα κίνητρα θα μπορούσαν να αφορούν είτε φορολογικές ελαφρύνσεις είτε επιχορηγήσεις. Σημειώνει, ωστόσο, το ΣΟΑΚ ότι η επιχορήγηση ενοικίων θα πρέπει να είναι πολύ στοχευμένη, καθώς δεν είναι ορθή μακροπρόθεσμη λύση. Στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση της προσφοράς μονάδων με χαμηλό ενοίκιο ή και η επιχορήγηση του κόστους δανεισμού, αναφέρει.

Προτείνει επίσης την προώθηση της εργασίας από το σπίτι τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την ταυτόχρονη βελτίωση του οδικού δικτύου και την προσφορά καλών μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν άτομα και οικογένειες να εγκατασταθούν εκτός των πόλεων και αυτό θα συμβάλει στην ανάπτυξη και αναζωογόνηση των περιοχών αυτών.

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς υλοποιεί η Κυβέρνηση τα μέτρα για τις κυρώσεις και ποια τα επόμενα βήματα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ