ΠτΔ: Προτεραιότητα η διατήρηση της οικοδομικής βιομηχανίας σε τροχιά ανάπτυξης

Η πολιτεία καταγράφει τη διαχρονική δυναμική παρουσία του κλάδου και την καθοριστική συμβολή του στην αναβάθμιση και την εξέλιξη του κυπριακού επιχειρείν

Η διατήρηση και ενίσχυση της οικοδομικής βιομηχανίας σε τροχιά ανάπτυξης αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, δήλωσε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης από το βήμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, παρουσία Yπουργών, εκπροσώπων κομμάτων, γενικών διευθυντών υπουργείων, εκπροσώπων εργοδοτικών οργανώσεων καθώς και προσωπικοτήτων της οικονομίας και του επιχειρείν.

Όπως ανέφερε, η πολιτεία καταγράφει τη διαχρονική δυναμική παρουσία του κλάδου και την καθοριστική συμβολή του στην αναβάθμιση και την εξέλιξη του κυπριακού επιχειρείν, με τις συνεργασίες που ο Σύνδεσμος αναπτύσσει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο να έχουν εμφανή αποτελέσματα και στην υλοποίηση έργων μεγάλης εμβέλειας στη χώρα, οδηγώντας την προς την κατεύθυνση της προόδου και της ανάπτυξης, προς όφελος της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας γενικότερα.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη διαχρονική σας προσφορά στην οικονομία και κοινωνία της χώρας μας, η διατήρηση και ενίσχυση της οικοδομικής βιομηχανίας σε τροχιά ανάπτυξης είναι για την Κυβέρνηση προτεραιότητα. Και αυτό, διότι, μέσω της δικής σας ανάπτυξης, εξασφαλίζεται, ανάμεσα σε πολλά άλλα, και η επαρκής και αξιοπρεπής στέγαση των πολιτών, που αποτελεί για μας πρωταρχική έγνοια, αφού δικαιολογημένα θα έλεγα το στεγαστικό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους πολίτες μας, και ειδικότερα τη νέα γενιά. Πρόκληση η οποία, μάλιστα, προκαλεί και άλλες αρνητικές επιπτώσεις, όπως η δημιουργία οικογένειας η υπογεννητικότητα και πολλά άλλα αρνητικά φαινόμενα», σημείωσε σχετικά.  

Συμπλήρωσε ότι σε αυτό το πλαίσιο το Υπουργείο Εσωτερικών κατάρτισε και ανακοίνωσε πρόσφατα τη νέα ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική ανθρωποκεντρικού και κοινωνικού χαρακτήρα, στην οποία περιλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα σχέδια και μέτρα προς άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος.  

Προσέθεσε πως οι δράσεις της ενιαίας στεγαστικής στρατηγικής είναι πολυεπίπεδες, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης πέντε ετών, και επικεντρώνονται αφενός στην αύξηση της παραγωγής νέου και την αξιοποίηση του υφιστάμενου αδρανούς οικιστικού αποθέματος, αφετέρου στη διάθεσή τους στην αγορά σε προσιτές τιμές, δίνοντας επιλογές σε όλους, ανεξαρτήτως της κοινωνικό-οικονομικής τους κατάστασης.

Είπε επίσης πως για να στεφθεί με επιτυχία η εν λόγω προσπάθεια, απαιτείται η σύμπραξη και η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και για τον λόγο αυτό στη στρατηγική περιλαμβάνεται και ένα ελκυστικό πακέτο κινήτρων για τη συμμετοχή και την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα.

Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στο Σχέδιο “Built to Rent” σε ιδιωτική γη, μια καινοτομία, όπως είπε, για τα κυπριακά δεδομένα, η οποία σε συνδυασμό με την αναθεώρηση των πολεοδομικών κινήτρων και τη ρύθμιση της ταχείας αδειοδότησης θα επιτρέψει την ανάπτυξη μεγάλου οικιστικού αποθέματος τα επόμενα χρόνια, προσφέροντας την ίδια στιγμή αριθμό μονάδων ποιοτικής προσιτής στέγης. 

Προσέθεσε πως το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας εντοπίσει αδυναμίες στις διαδικασίες αδειοδότησης ανάπτυξης γης και αφουγκραζόμενο και εισηγήσεις του Συνδέσμου, στο πλαίσιο και  της προετοιμασίας για τη λειτουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και της υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει εκπονήσει συγκεκριμένο σχεδιασμό με 22 μέτρα, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας εξέτασης πολεοδομικών αιτήσεων και σχετικών αδειοδοτήσεων.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η βασικότερη τροποποίηση αφορά στην κατάργηση, με νομοθετική ρύθμιση, της υποχρέωσης για εξασφάλιση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας για μικρές αναπτύξεις, η οποία αναμένεται ότι θα μειώσει τον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων, δίνοντας αναβαθμισμένο ρόλο και ευθύνη στους ειδικούς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, ενώ μέσα από την τροποποίηση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών θα απαλειφθούν σε μεγάλο βαθμό οι καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών που παρατηρούνται σήμερα και αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη της χώρας, με την πλειοψηφία των μέτρων να έχουν, όπως είπε, ήδη δρομολογηθεί για εφαρμογή, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες ανάπτυξης γης, με χρονικό ορόσημο την 1η Ιουλίου 2024.

Συμπλήρωσε ότι στο ίδιο πλαίσιο των κυβερνητικών πολιτικών που αποσκοπούν στη θετική της παρέμβαση στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς ανάπτυξης γης, περιλαμβάνεται και η πρόσφατη ψήφιση του νόμου που διευκολύνει την ταχεία αδειοδότηση στρατηγικών έργων ανάπτυξης, μια προσπάθεια που, όπως είπε, ξεκίνησε από την προηγούμενη Κυβέρνηση, συζητήθηκε στη Βουλή και επέστρεψε στο Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσει.

Μέσω ενός σαφούς πλαισίου ταχείας αδειοδότησης, χωρίς καθυστερήσεις και μειώνοντας τη γραφειοκρατία είναι πλέον δυνατή η προσέλκυση και η υλοποίηση στρατηγικών έργων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο, από τη μια στη διευκόλυνση της ανάπτυξης, αλλά και στην ενίσχυση του οικονομικού προφίλ της χώρας, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι στην επίτευξη του στόχου για διευκόλυνση της ανάπτυξης θα συμβάλει σημαντικά και το νομοσχέδιο του αστικού αναδασμού, το οποίο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ορθολογική διαχείριση αδρανούσας οικιστικής γης στο πλαίσιο ενός σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού.

Σημείωσε επίσης ότι το Κράτος, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και της κοινωνίας ευρύτερα, δημιούργησε και λειτουργεί ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και εύχρηστο από τον κάθε πολίτη ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών γης, με τις πληροφορίες να είναι πλέον διαθέσιμες με εύκολη πρόσβαση και διαφάνεια, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να απλοποιηθούν ακόμη περισσότερο χρονοβόρες διαδικασίες, όπως με τη νέα διαδικασία που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τον Ιανουάριο του 2024, μέσω της οποίας οι τίτλοι ιδιοκτησίας νέων αναπτύξεων οριζόντιων και κάθετων διαχωρισμών θα εκδίδονται σε τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της ολοκληρωμένης αίτησης.

Τα όσα προαναφέρθηκαν είναι ενδεικτικά της ξεκάθαρης πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης όχι μόνο να στηρίξει την κατασκευαστική και οικοδομική βιομηχανία, αλλά και να την ενισχύσει και ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο, προωθώντας μεταρρυθμίσεις, αλλαγές και βελτιώσεις που θα συνθέσουν ένα ελκυστικό περιβάλλον επιχειρηματικής σταθερότητας στον τόπο μας, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και διαβεβαίωσε ότι τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και οι Υπουργοί που ασχολούνται με τα θέματα του τομέα, «επιθυμούμε τη συνέχιση και την ενίσχυση της αγαστής μας συνεργασίας και είμαστε εδώ να στηρίξουμε και να υιοθετήσουμε ρεαλιστικές πρωτοβουλίες και εισηγήσεις που είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής και επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, γνώσης και εμπειρίας».

«Εξάλλου, έχω την έντονη πεποίθηση ότι είναι κοινός ο στόχος για συνεχή εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της ποιότητας των εργασιών και του κράτους και των δικών σας, όπως επίσης και η προσέλκυση νέων ευκαιριών ανάπτυξης που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της οικονομίας του τόπου μας», κατέληξε.

Στη δική του ομιλία, ο απερχόμενος Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών Μιχάλης Χατζηπαναγιώτου επεσήμανε ότι παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο κλάδος των ακινήτων τα προηγούμενα χρόνια, επέδειξε αντοχή και ανθεκτικότητα και συνέχισε να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξης της χώρας, προσελκύοντας επενδύσεις, απασχολώντας χιλιάδες εργαζόμενους και οικοδομώντας τη σύγχρονη Κύπρο.

Σημείωσε επίσης την προοπτική της Κύπρου για να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο περιφερειακό επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο, καθώς και την ανάγκη για συνεργασία προκειμένου να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός του κλάδου.

Αναφερόμενος στις στρεβλώσεις που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του τομέα των ακινήτων, ο κ. Χατζηπαναγιώτου παρέθεσε σειρά ζητημάτων που πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα, όπως η αναβάθμιση του συστήματος αδειοδότησης αναπτύξεων, η εξεύρεση λύσεων για το ζήτημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού, η ενίσχυση της στροφής προς τις πράσινες κατασκευές και η επίτευξη των στόχων του Fit for 55.

Τόνισε ακόμη ότι ο δρόμος για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και την επίλυση προβλημάτων περνά μέσα από το συντονισμό και τον διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και του Υπουργείου Εσωτερικών. «Αυτό θα συνεχίσει να κάνει και ο Σύνδεσμος, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουν τα μέλη του προκειμένου να ενισχύσει το έργο της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας τα επόμενα χρόνια», υπογράμμισε σχετικά.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή είπε στον χαιρετισμό του ότι ο κλάδος ανάπτυξης γης και η συνυφασμένη με αυτόν βιομηχανία ήταν και παραμένει σημαντικός πυλώνας της οικονομίας, προσθέτοντας ότι το μέλλον του τομέα είναι πράσινο και ψηφιακό και κάλεσε το κράτος να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών.

Είπε επίσης ότι έχει αρχίσει μια νέα προσπάθεια με το Υπουργείο Εσωτερικών για τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης, με την αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα, της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης όπου χρειάζεται, σημειώνοντας ότι το κόστος λόγω των διαδικασιών της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων είναι αυξημένο κατά 20-30%, το οποίο μετακυλίεται στον τελικό αγοραστή.

Στάθηκε επίσης στην ανάγκη δημιουργίας ενιαίου φορέα στεγαστικής πολιτικής, ο οποίος θα μελετά, θα συλλέγει δεδομένα και θα καθοδηγεί προληπτικά την ανάπτυξη εκεί που το κράτος επιθυμεί να προσελκύσει επενδύσεις από το εξωτερικό, αλλά και θα προβλέπει τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, ενώ χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στοίχημα που δεν πρέπει να χαθεί.

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Αντώνης Αντωνίου είπε στον δικό του χαιρετισμό ότι ο ρόλος του τομέα ανάπτυξης γης στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων για παραγωγικές επενδύσεις παραμένει σημαντικός, προσθέτοντας ότι η πολιτεία οφείλει να συμβάλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας, της επίσπευσης των διαδικασιών έκδοσης αδειών και τίτλων ιδιοκτησίας και την περαιτέρω ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών.

Σημείωσε επίσης το ζήτημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού και κάλεσε την Κυβέρνηση να ολοκληρώσει τους σχεδιασμούς της για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ προσέθεσε ότι η πιθανή έλλειψη κατάλληλων για τις ανάγκες εισερχόμενων εταιρειών χώρων στέγασης, γραφείων και άλλων υποδομών μπορεί να καταστεί εμπόδιο στην ανάπτυξη της χώρας.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Σύνδεσμος βράβευσε τον νομικό του σύμβουλο Σταύρο Λεπτό για την προσφορά του, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να του παραδίδει τη σχετική τιμητική πλακέτα.

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Καλογήρου: Έχουν γίνει άλματα στην εποπτεία για διαφθορά και ξέπλυμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ