Πως η τεχνολογία εκτόξευσε την 'Black Friday'

"Παίρνουν φωτιά" τέτοια μέρα οι μηχανές online αναζήτησης.

Την πλήρη μεταστροφή των καταναλωτικών συνηθειών επιβεβαιώνει η καθιέρωση του θεσμού της Black Friday.

Το λιανεμπόριο αντιμετώπισε οργανωμένα την πρόκληση με ένα ισχυρό pre-marketing του θεσμού και επικοινωνίας των εκπτώσεων που προσφέρει. Από την άλλη, οι καταναλωτές αποδόθηκαν σε ενδελεχή έρευνα αγοράς, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, τις μηχανές σύγκρισης τιμών αλλά και την εξατομικευμένη online αναζήτηση. Αυτή η διαπίστωση προκύπτει από την πλειονότητα των λιανεμπόρων, οι οποίοι αξιοποιούν τα στοιχεία  επισκεψιμότητας στα online καταστήματα τους, γεγονός που απηχεί τη μετάβαση του σύγχρονου εμπορίου στη διαχείριση των data.

Πρόκειται για μια δυνατότητα που θα αξιοποιηθεί περαιτέρω και πέραν της Black Friday, καθώς επίκεινται οι χειμερινές εκπτώσεις αλλά και η ενδεχόμενη νομοθετική κατοχύρωση απελευθέρωσης από περιορισμούς των προσφορών. 

Παρά την προετοιμασία αμφότερων των πλευρών, η τελική κρίση θα φανεί στο ταμείο… Δεδομένου ότι ο θεσμός της Black Friday έχει λάβει επικοινωνιακές διαστάσεις, τόσο καταναλωτικές ενώσεις όσο και οι συλλογικοί φορείς του εμπορίου, εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών όσον αφορά την αξιολόγηση των προσφορών.

Η διεύρυνση του θεσμού ακόμη και σε κατηγορίες όπως είναι η παροχή υπηρεσιών (από κομμωτήρια έως υπηρεσίες χρήσης parking….) αλλά και η στάση των εμπόρων να εκμεταλλευτούν την τάση έχει οδηγήσει σε μια μάλλον συντηρητική από άποψη μείωσης τιμών Black Friday. Αν και διεθνώς οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από το 40% και φθάνουν έως το 70%, στην εγχώρια αγορά θεωρείται έκπτωση ακόμη και το 15% και 20%. 

Είναι ενδεικτική η περυσινή στατιστική που καταγράφηκε, όπου  συνολικά από όλα τα προϊόντα που αγοράστηκαν την Black Friday μέσω της πλατφόρμας του,  μόνο το 15% είχε ουσιαστικά σημαντική έκπτωση σε σχέση με προηγούμενες περιόδους και περίπου 1,5% παρουσίασε αύξηση στην τιμή. Το υπόλοιπο 83,5% των προϊόντων αγοράστηκαν σε παρόμοια τιμή.

Η επίδοση πωλήσεων στη φετινή Black Friday (η οποία ουσιαστικά σηματοδοτεί μια περίοδο έως και την Δευτέρα) αναμένεται πάντως να κριθεί και από σειρά άλλων παραγόντων. Η κινητή εμπορική εορτή συμπίπτει αφενός με την ημερομηνία αποπληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων, και αφετέρου με τον προγραμματισμό των καταναλωτών ενόψει Χριστουγέννων. 

Τέλος, μια παράμετρος, η οποία έχει τη βαρύτητα της παρά το γεγονός του ότι δεν μπορεί να μετρηθεί, είναι το γεγονός πως η Black Friday έχει αποκτήσει οικουμενική διάσταση και άρα για κάποιες κατηγορίες προϊόντων, ο καταναλωτής έχει το πλεονέκτημα να ξοδέψει και να αποκτήσει αγαθά εκτός της εγχώριας αγοράς.

Πηγή: euro2day.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ