Προειδοποιεί η ΚΤΚ για εταιρεία που λειτουργεί χωρίς άδεια Πιστωτικού Ιδρύματος

Προτρέπει το κοινό, τις επιχειρήσεις και τους καταθέτες, προτού συνεργαστούν με πιστωτικά ιδρύματα, να ανατρέχουν στο Μητρώο Πιστωτικών Ιδρυμάτων για να βεβαιώνονται εάν τα πιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία

Η οντότητα με την ονομασία «Neo Business Bank», στην οποία γίνεται αναφορά, στην ιστοσελίδα https://www.neobusinessbank.com/, δεν κατέχει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, προειδοποιεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Σε ανακοίνωση η ΚΤΚ «προτρέπει το κοινό, τις επιχειρήσεις και τους καταθέτες, όπως προτού συνεργαστούν με πιστωτικά ιδρύματα, να ανατρέχουν στον διαδικτυακό της χώρο και συγκεκριμένα στο Μητρώο Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο για να βεβαιώνονται ως προς τα πιστωτικά ιδρύματα που νόμιμα λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Επιπλέον, η ΚΤΚ προτρέπει το κοινό, τις επιχειρήσεις και τους καταθέτες να ανατρέχουν επίσης στα Μητρώα των ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος που έλαβαν άδεια λειτουργίας από την ΚΤΚ και των ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος από κράτη μέλη τα οποία έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρέχουν υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Κυβέρνηση: Προωθεί πλάνο μεταρρύθμισης της διακυβέρνησης των ημικρατικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ