Υποβολή αιτήσεων για πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να απασχοληθούν με επιτυχία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση με τίτλο «ICT Re-Up Skilling» ανακοίνωσαν το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, «με την κατάλληλη εκπαίδευση, τα άτομα που θα επιλεγούν θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να απασχοληθούν με επιτυχία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με προοπτική να αξιοποιήσουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες σε κλάδους όπου παρατηρείται αυξημένη ζήτηση». 

Το πρόγραμμα θα αφορά στον τομέα των Data Analytics με εξάσκηση στο εργαλείο Power BI. Η ομάδα στόχος είναι εργαζόμενοι ή εγγεγραμμένοι άνεργοι που κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα στις θετικές ή οικονομικές επιστήμες. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 10 περίπου εβδομάδων και θα αρχίσει στις 18 Μαρτίου 2024, ενώ η συμμετοχή είναι υποχρεωτική με φυσική παρουσία.

Η γλώσσα θα είναι τα Ελληνικά με πρακτική άσκηση/χρήση εργαλείων και εξετάσεις στα Αγγλικά. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.

Το πρόγραμμα «ICT Re-Up Skilling», το οποίο χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που καταρτίστηκε από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για αναβάθμιση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των πολιτών σε όλο το φάσμα της κοινωνικής δομής και οικονομικής δραστηριότητας.

Οι συμμετέχοντες θα παρακαθήσουν σε εξετάσεις για να λάβουν πιστοποιήσεις: (α) για το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων και (β) για τη γνώση στο εργαλείο Power BI.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Αριθμός εταιρειών – μελών του CITEA (A. Th. Loizou, IBM, NCR, NetU, Oracle, Powersoft, PWC) είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε εργοδότηση των υποψηφίων, εφόσον αυτοί επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις μετά το πέρας της εκπαίδευσης και ανταποκριθούν σε προσωπικές συνεντεύξεις, όπως αναφέρεται.

Για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο μέχρι την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024. 

Προτεραιότητα θα δίνεται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων του πιλοτικού προγράμματος στους εγγεγραμμένους άνεργους με το απαιτούμενο ακαδημαϊκό υπόβαθρο. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ~info@dmrid.gov.cy 

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Εγκρίθηκε από ΕΠΑ, περιμένει ΚΤΚ και ΕΚΤ η Eurobank για την Ελληνική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ