Σχολική Εφορεία Ιδαλίου: Ζητείται σχολική συνοδός

Για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

H Σχολική Εφορεία Ιδαλίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση κενών θέσεων Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες για Β ́ Νηπιαγωγείο Ιδαλίου, Γ ́ Δημοτικό Ιδαλίου και Λύκειο Ιδαλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία από τη Δευτέρα, 26/8/2019 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 29/8/2019 στις 2:00 μ.μ. στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου, Ευάγγελου Φλωράκη 1, 2550 Δάλι, τηλέφωνο επικοινωνίας 22441164.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ