Υπάρχουν 4.646 κενές θέσεις εργασίας που αναζητούν προσωπικό

Μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στις 4.646 αυξήθηκε το 4ο τρίμηνο του 2019 αριθμός των κενών θέσεων εργασίας, παρουσιάζοντας αύξηση 37,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 (3.390).
 
Αντίθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (Cystat), σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2019 παρατηρήθηκε μείωση 2.484 θέσεων ή 348%.

 Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 4ο τρίμηνο του 2019 παρατηρούνται στους Τομείς των Ορυχείων και Λατομείων (2,9%), των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων (2,5%) και της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (2,4%).

Εξάλλου, το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 4ο τρίμηνο του 2019 ήταν 69.191.
 
Σύμφωνα με την Cystat, στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στις 63.775 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση στις 5.416.
 
Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 52.483, 7.139 και 4.153 άτομα αντίστοιχα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ