Άνοιξαν θέσεις για Γενικούς Διευθυντές με μισθό από €96.491

Αιτήσεις ηλεκτρονικά.

Προκηρύχθηκαν για πλήρωση τέσσερις μόνιμες θέσεις Γενικού Διευθυντή από τις οποίες  δύο είναι κενές και δύο αναμένεται να κενωθούν από 1.6.2020 και 1.9.2020 λόγω αφυπηρέτησης των κατόχων τους. Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 10.4.2020.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 1η  Μαΐου 2020 και ώρα 2.00μ.μ.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη. Ο μισθός της θέσης είναι πάγιος και ανέρχεται στο ποσό των €96.491 στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. 

Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης περιέχονται στην πιο πάνω γνωστοποίηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ