Θέση Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με μισθό €1.635

Οι μέγιστες μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €1.635,88 αναλόγως προσόντων.

ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός Επιστήμονας  Έρευνας (Μάστερ)

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: Μία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Σύμβαση (συμβόλαιο 4 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 12 μήνες)

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας πλήρους απασχόλησης για περίοδο 4 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 12 μήνες αν υπάρχει η ανάλογη χρηματοδότηση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Ο Ειδικός Επιστήμονας θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα εφαρμοσμένης έρευνας που σχετίζεται με την Κυπριακή οικονομία. Τα καθήκοντα και ευθύνες του αφορούν την συλλογή, διαχείριση και απεικόνιση στατιστικών δεδομένων, καθώς και τη συγγραφή επεξηγηματικών κειμένων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

  • Πτυχίο Master στα Οικονομική ή Στατιστική ή Χρηματοοικονομική ή συναφή κλάδο.
  • Πολύ καλές δεξιότητες συλλογής, διαχείρισης, ανάλυσης και γραφικής απεικόνισης δεδομένων.
  • Συγγραφή άρθρων/σημειωμάτων για επεξήγηση των μεθόδων ανάλυσης, ερμηνεία αποτελεσμάτων και διατύπωση συμπερασμάτων.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εργατικότητα, εχεμύθεια, οργάνωση, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 4 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 12 μήνες. Οι μέγιστες μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €1.635,88 αναλόγως προσόντων (από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου).  Δεν προνοείται 13ος μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:

  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά
  • Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
  • Ονόματα δύο ατόμων, που να είναι ακαδημαϊκοί, από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment μέχρι την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Σωφρόνη Κληρίδη, τηλ. 22893709.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ