Θέσεις εργασίας στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου 

Για απασχόληση στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα».

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου δέχεται αιτήσεις από Νοσηλευτές για  πλήρη απασχόληση στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» στη Λευκωσία.

Απαραίτητα Προσόντα/ Προϋπόθεσεις:

Αναγνωρισμένο Πτυχίο Νοσηλευτικής
Άδεια εξασκήσεως νοσηλευτικού επαγγέλματος
Εγγραφή  στο Μητρώο Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας
Τουλάχιστοην 2 χρόνια σχετική πείρα
Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν πατώντας εδώ ή από τα γραφεία του Συνδέσμου.

Η αίτηση να παραδοθεί στα γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στη Λεωφ. Ακροπόλεως 71, ΚΑΝΤΑRΑ COURT – Στρόβολος ή να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy μέχρι την Παρασκευή 21  Δεκεμβρίου, 2018.