Νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο - Πώς να υποβάλετε αίτηση

Θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Νέες θέσεις εργασίας άνοιξαν στην Δημόσια Υπηρεσία και συγκεκριμένα στις Υπηρεσίες Κοινωνικής ευημερίας και στο Τμήμα Περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τη μόνιμη θέση Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, η οποία αναμένεται να κενωθεί από 1.1.2019 λόγω αφυπηρέτησης της κατόχου της. 

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.  

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:  Α15: €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813 και Α16: €71.020, 73.640, 76.260, 78.880, 81.500, 84.120 βάσει του Ν.56(Ι)/2018 (Συνδυασμένες κλίμακες). 

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00.

KENΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος. 

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.  

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:  Α14(ii):  €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741 βάσει του Ν.56(Ι)/2018.  Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ