Νέες θέσεις εργασίας προκήρυξε η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών

Πρόκειται για Θέσεις μαγείρων, καθαριστριών και φροντιστών.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών επιθυμεί να προσλάβει για μερική ή πλήρη απασχόληση, με το σύστημα βάρδιας, υπαλλήλους για τις υπηρεσίες υποστηριζόμενης και ανεξάρτητης διαβίωσης της Οργάνωσης στη Λευκωσία.

Πρόκειται για Θέσεις μαγείρων, καθαριστριών και φροντιστών, όπου πέραν από τα σχετικά με την εκάστοτε θέση προσόντα απαιτούνται:

  • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
  • Άδεια οδήγησης
  • Ευαισθητοποιημένη προσέγγιση προς τα άτομα με οπτική αναπηρία
  • Ικανότητες επικοινωνίας, συνηγορίας, στήριξης, παρακίνησης, έμπνευσης και ενδυνάμωσης ατόμων με οπτική αναπηρία.
  • Προσφέρεται ικανοποιητικός μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν ιδιόχειρες αιτήσεις μαζί με βιογραφικά σημειώματα αν διαθέτουν, επισυνάπτοντας οποιαδήποτε πιστοποιητικά, που φανερώνουν τα προσόντα τους, μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2019, στη διεύθυνση:

Γενικό Γραμματέα ΠΟΤ
Τ.Θ. 23511
1684 Λευκωσία. Ε-mail: pot@logos.cy.net με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραδώσουν την αίτησή τους προσωπικά στα γραφεία της ΠΟΤ, που βρίσκονται στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία (1ος Όροφος)