Νέα προγράμματα για 48.550 εργαζομένους και ανέργους από ΑνΑΔ

Την έγκριση νέων πολυεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μέσα στο α΄ εξάμηνο 2023, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Σύμφωνα με την ΑνΑΔ, οι αιτήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης γίνονται μόνο μέσω του συστήματος Ερμής, με κάθε αίτηση να υποβάλλεται μέσω του συστήματος Ερμής προς το ΚΕΚ πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης ή τη συμπλήρωση του 25% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος.  

Όπως αναφέρεται, τα προγράμματα, τα οποία καλύπτουν θέματα που καθορίζονται από την ΑνΑΔ, στοχεύουν στην κατάρτιση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων. 

Συμπληρώνεται πως τα θέματα αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας και όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, θέματα όπως διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και υγεία στην εργασία, επιχειρησιακή συνέχεια, εκπαίδευση εκπαιδευτών, ψηφιακές δεξιότητες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε διάφορα επαγγέλματα.

Διευκρινίζεται πως η εφαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται μόνο από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), σε πιστοποιημένες Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) και με πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ), ενώ τα ΚΕΚ έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα προγράμματα κατάρτισης τόσο με κατά πρόσωπο εκπαίδευση όσο και με εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση ή και με συνδυασμό των δύο μεθόδων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα προγράμματα που εγκρίθηκαν ανήκουν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αφορά συνήθη πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης, τα οποία εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πολιτικής της ΑνΑΔ για παροχή κινήτρων σε εργοδότες με σκοπό τη συνεχή κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους για κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων/οργανισμών τους και σε αυτά συμμετέχουν και άνεργοι εγγεγραμμένοι στη Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με στόχο την ένταξή τους στην απασχόληση μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. 

Σημειώνεται πως εγκρίθηκαν 1.909 προδιαγραφές για εφαρμογή 1.813 προγραμμάτων κατάρτισης για συμμετοχή 43.750 ατόμων με συνολική δαπάνη €12,1 εκ.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης ζωτικής σημασίας, στόχος των οποίων είναι η ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων/οργανισμών και των εργοδοτούμενών τους, κυρίως του διευθυντικού και επιστημονικού προσωπικού, σε εξειδικευμένα ή καινοτομικά θέματα που αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την οικονομία του τόπου. 

Προστίθεται πως στα προγράμματα αυτά αξιοποιούνται εκπαιδευτές με ευρεία πείρα και περιλαμβάνουν τόσο ιδρυματικό όσο και ενδοεπιχειρησιακό μέρος, ενώ σημειώνεται πως εγκρίθηκαν 82 προγράμματα για συμμετοχή 2.200 ατόμων με συνολική δαπάνη €3,5 εκ.

Η τρίτη κατηγορία αφορά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης συνδικαλιστικών στελεχών, στόχος των οποίων είναι η παροχή κινήτρων σε σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις για να συμμετέχουν με στελέχη τους σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης, σε θέματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα.

Σημειώνεται ακόμη πως εγκρίθηκαν 37 προδιαγραφές για εφαρμογή 94 προγραμμάτων κατάρτισης για συμμετοχή 2.600 ατόμων με συνολική δαπάνη €0,25 εκ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πρέπει να απευθύνονται στα Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για να εξασφαλίσουν παραπεμπτικά, καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης: Τριπλασιάστηκαν οι κενές θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ